« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Výzva č. j. SSHMP 21985/2023 k odstranění vozidla (Nissan) z pozemní komunikace (Praha 11), ID 13642, Károly Zizda, 149 00 Praha 11

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyzva_ID_13642.pdf
Správa služeb hlavního města Prahy
<br> Kundratka 1951/19 180 00 Praha 8 - Libeň
<br> Pan KÁROLY ZIZDA
<br> nar.: _1971 Zdiměřická 1438/10
<br> 149 00 Praha 11
<br> Č.j.ID Vyřizuje / telefon Datum SSHMP 21985/2023 13642 Helouová / 222 027 518 01.09.2023
<br> Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace ( & 19d odst.1 Zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“))
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratka č.p.19,Praha 8,(dálejen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení & 19d odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární značky Nissan,RZ: 5A47398,VIN: SJNFEAP12U2263850,odstaveného na veřejně přístupné pozemní komunikaci Praha 11,Zdiměřická 1436/27
<br> v rozporu s ustanovením & 19 odst.2 písm.h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích <.>
<br> Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,bude odstraněno vlastníkem komunikace a odstaveno na odtahovém parkovišti SSHMP na náklady jeho provozovatele <.>
<br> Přemístění vozidla na jinou veřejně přístupnou pozemní komunikaci ve vlastnictví hl.m.Prahy se nepovažuje za odstranění vozidla z pozemní komunikace ve smyslu ustanovení 5 19d odst.1 zákona <.>
<br> Výše nákladů je určena nařízením hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Prahy,(které je přílohou usnesení Rady hl.m.č...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz