« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – R9/048

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-09-22 Záměry_obce_R9-048
č.j.MMB/0433677/2023/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit
<br> hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr
<br> obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném
znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br>
<br> 1.prodej
- pozemku p.č.302/2 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 60 m2
- pozemku p.č.302/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2
v k.ú.Brněnské Ivanovice
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 2.prodej pozemku p.č.1169/2 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 133 m2 v k.ú.Komárov
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217,tel <.>
542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz)
<br> 3.zpeněžení pozemku p.č.291/3,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 246 m2,jehož
součástí je stavba - jiná stavba Nádražní 678/6,v k.ú.Město Brno formou veřejné
elektronické dobrovolné dražby dle zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,v platném
znění,zajišťované prostřednictvím společnosti CD CENTRUM COMS,a.s <.>,IČO: 07379161 <,>
se sídlem Veselá 199/5,Brno-město,602 00 Brno,s tím,že nejnižší podání bude stanoveno
za cenu v místě a čase obvyklou na základě znaleckého posudku
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel <.>
542173041,e-mail: navratil.tomas@brno.cz)
<br> 4.prodej pozemku p.č.2147/3,ostatní plocha,jiná plocha,o vým...

Načteno

edesky.cz/d/7815076

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz