« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 19. 9. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 19. 9. 2023
1
<br>
Zápis
<br> Veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice
<br> 19.září 2023 od 19,00 hodin
<br> přísálí Na Radnici v Maršovicích
<br>
<br>
Přítomni: M.Mašek,V.Novák,J.Jirota,M.Hašek,B.Ježek,H.Bačíková,M.Prodanová,T <.>
<br> Janoušek,M.Hulan
<br>
<br> Omluveni: D.Trmalová,M.Ledvinka
<br>
Určení zapisovatelky a ověřovatelů,schválení členů návrhové komise:
<br> Zapisovatelka: H.Bačíková
<br> Ověřovatelé zápisu: M.Prodanová,T.Janoušek
<br> Do návrhové komise navrhuji: M.Hulan,M.Mašek,J.Jirota
<br>
<br>
<br> pro: 9 proti:0 zdržel se: 0
<br>
<br> Dnešního veřejného zasedání zastupitelstva se účastní 9 zastupitelů a zastupitelstvo je
<br> usnášeníschopné <.>
<br> Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice podle §93 odst.1 zákona o
<br> obcích byla zveřejněna na úřední desce městyse v souladu se zákonem po dobu nejméně sedmi dní <,>
<br> a to 8.září 2023.Současně byla informace zveřejněná na elektronické úřední desce na webových
<br> stránkách městyse <.>
<br> Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice konaného dne 27.června 2023 byl řádně
<br> vyvěšen,a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.Tímto se považuje zápis za schválený <.>
<br>
<br> Návrh programu jednání:
<br> Zpráva starosty o činnosti od minulého řádného veřejného zasedání
<br> Prodej částí pozemku p.č.1531/1 – část „a“ a „c“ a části pozemku p.č.1531/2 – část „i“
<br> vše k.ú.Zderadice
<br> Koupě části pozemku p.č.711/3 - část „f“ a části pozemku p.č.st.47 – část „g“
<br> oba v k.ú.Zderadice
<br> Prodej části pozemku p.č.1137/16 - část „a“ - k.ú.Maršovice u Benešova
<br> Koupě pozemků p.č.323/33 a p.č.323/4 k.ú.Strnadice
<br> Prodej pozemku p.č.486/8 k.ú.Maršovice u Benešova
<br> Žádost Charity Starý Knín o příspěvek na rekonstrukci fasády fary v Maršovicích
<br> Výše platby žadatelů za vyhovění jejich žádosti ve Změně č.1 ÚP Maršovice
<br> Rozpočtové opatření
<br> Ostatní,Diskuse,Závěr
<br>
<br> Nikdo ze zastupitelstva nechce doplnit o další bod návr...

Načteno

edesky.cz/d/7811497

Meta

Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz