« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozhodnutí o stavební povolení ke stavbě "Modernizace trati Praha - Bubny, Praha - Výstaviště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí Modernizace TPraha-Bubny_Praha-Výstaviště_VR.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikac í a d rah
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu
<br> *MHMPP04LNE4Z*
MHMPP04LNE4Z
<br>
<br>
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/23 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne Vyřizuje/tel.:
- / 2.2.2023 Ing.XXXXX XXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 818250/2023 Počet listů/příloh: 23/ 0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 254604/2023 21.9.2023
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako speciální stavební
úřad ve věcech drah příslušný podle ustanovení § 15 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
v souladu s ustanovením § 7 a § 54 odst.2 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“),a jako speciální stavební úřad ve věcech
pozemních komunikací příslušný podle ustanovení § 15 odst.1 písm.c) stavebního zákona <,>
v souladu s ustanovením § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o pozemních komunikacích“) <,>
na základě přezkoumání žádosti o vydání stavebního povolení podle ustanovení § 109 až 114
stavebního zákona,kterou dne 2.2.2023 podal stavebník Správa železnic,státní organizace,se
sídlem Dlážděná 1003/7,110 00,Praha 1,IČO 709 94 234,zastoupený společností
METROPROJEKT Praha a.s <.>,se sídlem Argentinská 1621/36,170 00 Praha 7,IČO 452 71 895 <,>
<br> vydává podle ustanovení § 115 stavebního zákona a podle ustanovení § 18c vyhlášky
č.503/2006 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního
řádu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> pro veřejně prospěšnou stavbu
<br>
„Modernizace Praha - Bubny (včetně) – Praha - Výstaviště (včetně)“
<br> v rámc...

Načteno

edesky.cz/d/7799060

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz