« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - kontrolor – metodik / kontrolorka – metodička v odboru právní podpory

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_PRP_3468_kontolor-metodik_VR176-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> *MHMPXPMQFFSY*
MHMPXPMQFFSY
<br> Č.j.: MHMP 1974995/2023
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 21.září 2023 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
<br> kontrolor – metodik / kontrolorka – metodička
v odboru právní podpory Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 3468)
<br>
Sjednaný druh práce: kontrolor – metodik / kontrolorka – metodička
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 12,struktura platu: základní plat
ve 12.PT (27.250 Kč až 40.120 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době
(do výše 20.060 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • vyhodnocování funkčnosti a účinnosti kontrolního systému hl.m.Prahy,zejména v souvislosti s
šetřeními prováděnými na základě žádostí orgánů činných v trestním řízení a prověřováním podnětů
upozorňujících na možné korupční jednání
<br> • zajišťování přípravy podkladů pro orgány činné v trestním řízení včetně zpracovávání návrhů
trestních oznámení
<br> • zpracování koncepčních a analytických materiálů pro orgány hl.m.Prahy v rámci zajišťované
agendy
<br> • plnění úkolů na úseku protikorupčních aktivit orgánů hlavního města Prahy
• práce se základními registry veřejné správy
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<br> český jazyk
c) plná svéprávnost
d) bezúhonnost2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Požadované vzdělání
<br> • vysokoškolsk...

Načteno

edesky.cz/d/7799053

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz