« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí „Deemulgační stanice odpadních vod v Sezimově Ústí“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
<br> Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí
<br>
Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) <,>
jako příslušný úřad podle § 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění <,>
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),v platném
znění,zveřejňuje,podle § 13 odst.9 zákona o integrované prevenci,informaci o možnosti nahlédnout
do rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j.: KUJCK 105165/2023 ze dne 30.08.2023,právnické osoby
ASTON – služby v ekologii,s.r.o <.>,se sídlem Novomlýnská 1373/5,110 00 Praha 1- Nové Město,s přiděleným
IČO 260 72 602 (dále i provozovatel) provozující zařízení „Deemulgační stanice odpadních vod
v Sezimově Ústí“ <.>
<br> Krajský úřad sděluje,že do rozhodnutí lze nahlédnout v úřední hodiny krajského úřadu (v jiné dny po telefonické
domluvě),a to na odboru životního prostředí,zemědělství a lesnictví,pracoviště ul.Boženy Němcové 49/3,číslo
dveří 233 – Ing.XXXXXXX XXXXXXX,oddělení IPPC a EIA <.>
<br> Rozhodnutí vydané podle § 19a) odst.3 zákona o integrované prevenci je,v souladu s ustanovením § 13 odst <.>
9 zákona o integrované prevenci,stále zveřejněno prostřednictvím informačního systému integrované prevence
na internetové adrese: http://www.mzp.cz/ippc <.>
<br> Zároveň žádáme Kancelář ředitele,úsek organizační,o zveřejnění informace o možnosti
nahlédnout do rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje,a to po dobu 30
dnů <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Naše č.j.: KUJCK 114035/2023
<br> Sp.zn.: OZZL 30148/2022/maji SS
<br> V...

Načteno

edesky.cz/d/7798179


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz