« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Stránka 1 z 6
<br> město Benešov tel.: +420 312 821 111 datová schránka: cb4bwan
<br> Masarykovo náměstí 100 e-mail: epodatelna@benesov-city.cz www.benesov-city.cz
<br> 256 01 Benešov
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
<br> tel: +420 312 821 111
e-mail: epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/367524/2023/VÝST
<br>
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/361665/2023/NOR
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX - oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: novak@benesov-city.cz
<br> DATUM: 21.09.2023
<br>
<br>
Společnost STRABAG a.s <.>,IČO 60838744,Kačírkova č.p.982/4,158 00 Praha <,>
kterou zastupuje Údržba silnic s.r.o <.>,IČO 61681199,Na Červeném Hrádku č.p.294,264 01 Sedlčany
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování,oddělení silniční správní úřad
(dále jen „správní orgán“),věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 77
odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),na základě návrhu,který podala
<br> Společnost STRABAG a.s <.>,IČO 60838744,Kačírkova č.p.982/4,158 00 Praha <,>
kterou zastupuje Údržba silnic s.r.o <.>,IČO 61681199,Na Červeném Hrádku č.p.294,264 01 Sedlčany
<br> (dále jen „navrhovatel”),po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje,Územního odboru Benešov,Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“) <,>
stanovuje podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) formou
opatření obecné povahy (dále jen...

Načteno

edesky.cz/d/7795579

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz