« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Výběrové řízení na pozici náměstka primátora_doplnění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1910598_2023.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 36/31,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> 07.09.2023 Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 1910598/2023 Počet listů/příloh: -/-
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1644241/2023 14.09.2023
<br> Vyřízení stížnosti postupem dle § 16a odst.5 zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Vážený pane <,>
<br> hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“),jako povinný subjekt
<br> podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „InfZ“),obdržel dne 7.9.2023 Vaši stížnost dle § 16a InfZ,kterou si stěžujete na:
<br> „…na neúplné odpovědi uvedeny pod č.j.: MHMP 1664239/2023,konkrétně:
<br> Ad 10) zde pan vůbec neodpověděl na můj dotaz,tj.dotaz žadatele
<br> Ad 9) zde nebyla uvedena požadovaná konkrétní informace,tj.konkrétní datum
<br> Ad 6,7) zde nebyla dodržena lhůta pro poskytnutí informace formou odkazu.Žádost měla být
<br> vyřízena do 7 dnů ode dne obdržení žádosti,v daném případě do 14.8.2023“ <.>
<br> Povinný subjekt rekapituluje,že mu byla dne 7.8.2023 doručena Vaše žádost o informaci (dále
<br> jen „Žádost“) v tomto znění:
<br> 1.Kdy a jakou formou probíhalo výběrové řízení na pozici poradce náměstkyně primátora
<br> paní Ing.Jany Komrskové,ve kterém byl vybrán pan
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor právní podpory
<br> Oddělení svobodného přístupu k informacím
<br> *MHMPXPMNUDAU*
MHMPXPMNUDAU
<br>
<br> 2/4
<br> 2.Kolik potenciálních účastníků se do výběrového řízení přihlásilo?
<br> 3.Dle jakých kritérií byl vybrán vítěz výběrového řízení pan
<br> 4.Jaká je pracovní náplň pana a v čem konkrétně paní náměstkyni Ing <.>
<br> Janě Komrskové radí?
<br> 5.Jaká je pracovní doba pana
<br> 6.Je z uvedeného výběrového řízení pořízen zápis? Pokud ano,žádám o jeho zaslání <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/7795007

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz