« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr prodeje nemovitosti – pozemku č. 2745, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům čp. 906 a pozemek číslo 2746 v k. ú. Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr prodeje nemovitosti – pozemku č. 2745, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům čp. 906 a pozemek číslo 2746 v k. ú. Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov
MĚSTO KRNOV
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1,794 01 KRNOV
<br>
<br> Naše čj.: KRNOOISM-131628/2023
<br> huba
<br>
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OISM-60502022-huba
<br> 254.3.1 A/10
<br> Městský úřad v Krnově
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Datum: XX.XX.XXXX
<br>
<br> 1 / 2
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Město Krnov zveřejňuje v souladu s § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích záměr prodeje
<br> nemovitosti – pozemku č.2745 o výměře 244 m2,zastavěná plocha a nádvoří,jehož
<br> součástí je bytový dům čp.906 a pozemek číslo 2746 o výměře 69 m2 v k.ú.Krnov –
<br> Horní Předměstí,část obce Pod Bezručovým vrchem obec Krnov,dle situace <.>
<br>
<br> V domě na adrese Revoluční 906/26 v Krnově se nacházejí 4 bytové jednotky a 2 nebytové
<br> jednotky.Kupní cena nabízené nemovitosti byla stanovena ve výši 7.200.000,00 Kč včetně
<br> DPH + náklady spojené s převodem a s přípravou prodeje,tj.ve výši 90 % stanovené ceny
<br> dle znaleckého posudku <.>
<br>
<br> Žádost o koupi nemovitosti si zájemci mohou podat nejpozději do 20.11.2023 <.>
<br> V případě více zájemců proběhne prodej formou obálkového řízení dle Opatření obce
<br> č.4/2022 pro Prodej nemovitých věcí ve vlastnictví města Krnova s nejnižší možnou
<br> nabídnutou kupní cenou ve výši 7.200.000,00 Kč <.>
<br>
<br> Zveřejněno na úřední desce od 20.9.2023 do 20.11.2023
<br>
<br> 2 / 2
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br>
<br>
2023-09-20T14:31:47+0200

Načteno

edesky.cz/d/7789876


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz