Město Krnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://krnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov

Datová schránka: ndgbdc9
E-mail: epodatelna@mukrnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 Město Krnov - POZVÁNKA na 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, které se bude konat 8.4.2020 od 16:30 hod., formou videokonference
01. 04. 2020 Městský úřad Krnov, odbor výstavby - INFORMACE o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby
30. 03. 2020 Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí - veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
30. 03. 2020 Exekutorský úřad Přerov, Usnesení o opakované dražbě č.j.203 Ex 18736/19-55
27. 03. 2020 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Upozornění na sběrné boxy umístěné v budovách, které jsou v provozu pro osobní „odevzdání“ daňových přiznání v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin.
26. 03. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zrušení opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Změny č. 1 Územního plánu Liptaň - KRNOOV-25976/2020
24. 03. 2020 Město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu prostoru k podnikání ve 4 NP budovy polikliniky blok "D"
23. 03. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správní - Oznámení o zrušení nařízených ústních jednání v přestupkových řízeních
20. 03. 2020 Město Krnov - zveřejnění záměru úpravy nájemní smlouvy č. 3250/2014
20. 03. 2020 Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje pozemků parc. č. 2380/2, 2380/3, 2380/4, 2380/5, v k. ú. Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov, lokalita I. P. Pavlova
20. 03. 2020 Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián - Usnesení - Dražební vyhláška - č.j. 137 Ex 4192/07-107
20. 03. 2020 Město Krnov - 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, plánované na středu 25. března, je z důvodu mimořádných ochranných opatření Vlády ČR zrušeno na neurčito.
20. 03. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - „IV-12-8016142, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, 5 zahrádek, kNN“ - č.j. KRNOOV-23816/2020
16. 03. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Zrušení veřejných nabídek pronájmu bytů.
13. 03. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr zamědělského pachtu, parc. č. 5571 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí, Ježník.
13. 03. 2020 Doporučení Národní referenční laboratoře pro výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do tří let k prodeji nebalených potravin, nápojů a pokrmů do spotřebitelem přinesených obalů a nádob a při prodeji potravin v bezobalových prodejnách
13. 03. 2020 Městský úřad v Krnově, tajemník vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa projektový pracovník - referent pro podporu podnikání odboru strategického rozvoje MěÚ v Krnově - na dobu neurčitou.
12. 03. 2020 Město Krnov zveřejňuje záměr prodloužení nájemní smluvy č. 1275 - parc. č. 2902/1 v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, pozemek využívaný firmou ZEKR s.r.o.
12. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví Praha - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN
12. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví Praha - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN
10. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví Praha - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Č. j.: MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN
10. 03. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
06. 03. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Krnova na roky 2021 - 2022 - č.j. KRNOEF-21970/2020 pysz
06. 03. 2020 Dokument "Soudní exekutor JUDr...." již není dostupný.
06. 03. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Opava - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - č.j. UZSVM/OOP/2087/2020-OOPM
06. 03. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor životního prostředí - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO, STAVEBNÍHO A VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A O MOŽNOSTI VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ - č.j. KRNOZP-14023/2020 MIKL
05. 03. 2020 Městský úřad Krnov - odbor správy majetku města - Zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti - p.č. 3456, k.ú. Horní Předměstí
05. 03. 2020 Městský úřad Krnov - odbor správy majetku města - Zveřejnění záměru pachtu - p.č. 3262/10, k.ú. Horní Předměstí
05. 03. 2020 Městský úřad Krnov - odbor správy majetku města - Zveřejnění záměru zemědělského pachtu - p.č. 4161, k.ú. Horní Předměstí
05. 03. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
03. 03. 2020 Městský úřad Krnov, Kancelář tajemníka - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
03. 03. 2020 Dokument "Městský úřad Krnov, O..." již není dostupný.
03. 03. 2020 Městský úřad Krnov, Kancelář tajemníka - KORONAVIRUS - DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI
02. 03. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu na Staré 19, byt č. 3, vel. 1+0, 30,79 m², v 1.patře.
02. 03. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu na Staré 17, byt č. 1, vel. 2+0, 77,58 m², v 1.patře.
02. 03. 2020 Město Krnov - schválení sjednocení sazby nájemného pro všechny nájemce prostor určených k podnikání na adrese Hlavní náměstí 43 v Krnově a pronájem prostor k podnikání na adrese Hlavní náměstí 43 v Krnově pro účely: dětský klubík.
28. 02. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Pros..." již není dostupný.
27. 02. 2020 Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO, STAVEBNÍHO A VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A O MOŽNOSTI VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ - KRNOZP-17981/2020 MUZA
27. 02. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. KRNODO-18259/2020
27. 02. 2020 Město Krnov zveřejňuje záměr uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o provozování veřejného WC s jeho provozovatelem t.j. CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s. a sleva z nájmu
26. 02. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
26. 02. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Chru..." již není dostupný.
25. 02. 2020 Městský úřad v Krnově, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociálního pracovníka - výkon agendy sociálně právní ochrany dětí, odboru sociálního MěÚ v Krnově - na dobu neurčitou.
25. 02. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
25. 02. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu na Albrechtické 100B, byt č. 14, vel. 1+2, 53,90 m², ve 4.patře, včetně sklepa.
25. 02. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu na Albrechtické 100C, byt č. 1, vel. 1+1, 39,45 m², v 1.patře, včetně sklepa.
25. 02. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu na Albrechtické 98, byt č. 4, vel. 1+1, 44,22 m², v 1.patře, včetně sklepa.
25. 02. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu na Sv. Ducha 4, byt č. 10, vel. 1+2, 52,81 m², v 5.patře, včetně sklepa.
25. 02. 2020 Městský úřad Krnov, Kancelář tajemníka - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
21. 02. 2020 Úřad pro civilní letectví, Praha 6 - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Ochranné pásmo heliportu HEMS Krnov - Č. j.: 532-20-701.

XML