Město Krnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://krnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov

Datová schránka: ndgbdc9
E-mail: epodatelna@mukrnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 10. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Okružní v Krásných Loučkách, č.j. KRNOOVZP-87925/2022
05. 10. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 652/2021/SM22 a nájemní smlouvě 653/2021/SM14, č.j. KRNOOISM-87877/2022
03. 10. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK, č.j. KRNOOVZP-87627/2022
03. 10. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr prodeje pozemku číslo 1915/183 o výměře 984 m², ostatní plocha, jiná plocha, určeno pro stavbu rodinného domu, č.j. KRNOOISM-87514/2022
03. 10. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu – „Oprava žel. přejezdu P4416 Horní Povelice“, č.j. KRNOOVZP-87413/2022
03. 10. 2022 Město Krnov, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta územního plánování odboru výstavby a ŽP MěÚ Krnov, č.j. KRNOTAJ-86318/2022
03. 10. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Informace o zahájení správního řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č.j. KRNOOVZP-87191/2022
28. 09. 2022 Krajský úřad - Moravskoslezský kraj - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Sil. I/45 v Krnově, ul. Bruntálská, k. ú. Krnov – Horní Předměstí
28. 09. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/45810 ul. Ježnická,, č.j. KRNOOVZP-86094/2022
27. 09. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Informace o zahájeném správním řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č.j. KRNOOVZP-86192/2022
27. 09. 2022 Exekutorský úřad Opava, JUDr. Aleš Chovanec - Usnesení o odročení dražebního jednání, Sp. zn.: 032 Ex 91/21-50
26. 09. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr převodu podnájemních smluv vztahujících se k podnájmu prostor sloužících k podnikání na zimním stadionu Krystal v Krnově, č.j. KRNOOISM-85896/2022
26. 09. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemku č. 574 o výměře 562 m² v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, č.j. KRNOOISM-85892/2022
26. 09. 2022 Město Krnov, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení registru vozidel a řidičských průkazů správního odboru MěÚ Krnov, č.j. KRNOTAJ-85798/2022
26. 09. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor organizační - ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE KRNOV
22. 09. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu pozemku parc. č. 5743, v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, o výměře 136 m², zahrada, č.j. KRNOOISM-85270/2022
22. 09. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3122/42, v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, o výměře 318 m², podnikatelské účely, č.j. KRNOOISM-85262/2022
22. 09. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 476/1, v k. ú. Opavské Předměstí, o výměře 25 m², garáž, č.j. KRNOOISM-85251/2022
22. 09. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor rozvoje města - Rada města Krnova schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Krnova na volnočasové aktivity, č.j. KRNOORM-84957/2022
22. 09. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr prodeje části pozemku číslo 156 o výměře cca 40 m², zahrada v k. ú. Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov, č.j. KRNOOISM-84818/2022
21. 09. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor organizační - OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU UZAVŘENÍ SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PŘÍMÝM ZADÁNÍM, č.j. KRNOOOR-84757/2022
21. 09. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Lidická a Dlouhá v Krnově, č.j. KRNOOVZP-84675/2022
20. 09. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor rozvoje města - Vyhlášení dotačního programu Podpora projektů k oslavám 770. výročí udělení městského práva Krnovu, č.j. KRNOORM-82584/2022
20. 09. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu – „Oprava žel. přejezdu P4417 Horní Povelice“, č.j. KRNOOVZP-84022/2022
20. 09. 2022 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr budoucího prodeje pozemků v lokalitě „Kabátův kopec – Ježník III“, č.j. KRNOOISM-83520/2022
19. 09. 2022 Dokument "Soudní exekutor Exeku..." již není dostupný.
16. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor finanční a živnostenský - Veřejná vyhláška
16. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor finanční a živnostenský - Veřejná vyhláška
16. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor výstavby a životního prostředí - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu silnici III/45721 v obci Bučávka
15. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor rozvoje města - Vyhlášení dotačního programu Individuální dotace
15. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor investic a správy majetku města - Zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 4, Opavská 43, vel. 1+0
15. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor investic a správy majetku města - Zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 33, Opavská 43, vel. 2+0
15. 09. 2022 Městký úřad Krnov - odbor investic a správy majetku města - Zveřejnění pronájmu bytu č. 15, Albrechtická 43, vel. 1+1
15. 09. 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odbor odloučené pracoviště Opava - Oznámení o vyhlášení konání aukce
15. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor finanční a živnostenský - Veřejná vyhláška
15. 09. 2022 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č. 110060856664
15. 09. 2022 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č. 110060855552
15. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor finanční a živnostenský - Veřejná vyhláška
14. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor organizační - Náhradníci za zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva obce a do senátu parlamentu ČR
14. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor investic a správy majetku města - Zveřejnění nabídky pronájmu bytu č. 24, Hlavní náměstí 43, vel. 1+0
14. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor finanční a živnostenský - Veřejná vyhláška
14. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor investic a správy majetku města - Opětovné zveřejnění nabídky pronájmu bytu č. 11, Hlavní náměstí 20, vel. 2+1
14. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor finanční a živnostenský - Veřejná vyhláška
14. 09. 2022 Město Krnov - Vyhlášení dotačního programu Podpora prevence kriminality ve městě Krnov pro rok 2023
14. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor investic a správy majetku města - Zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu č. 590/2020/SM22
14. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor rozvoje města - Vyhlášení dotačního programu Podpora sportu ve městě Krnov pro rok 2023
14. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor rozvoje města - Vyhlášení dotačního programu Podpora kulturních a zájmových činností ve městě Krnov pro rok 2023
13. 09. 2022 Město Krnov - Přehled usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Krnova, které se konalo dne 7.9.2022
13. 09. 2022 Městský úřad - odbor finanční a živnostenský - Veřejná vyhláška
13. 09. 2022 Městský úřad Krnov - odbor finanční a živnostenský - Veřejná vyhláška

XML