« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Veřejná výzva-prodloužení lhůty pro podání přihlášek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná výzva- referent OVaŽP _prodloužení.pdf
Město Petřvald MUPTX0071GTI
Městský úřad,tajemnice
náměstí Gen.Vicherka 2511,735 41 Petřvald
<br> Č.j.: MěÚP 6159/2023
<br> Lhůta pro podání přihlášek se prodlužuje do 9.10.2023 <.>
<br> Veřejná výzva
Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:
<br> referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
<br> Název územního samosprávného celku: Petřvald
<br> Druh práce – hlavní pracovní činnost:
referent/ka územního plánování a stavebního řádu na odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu v Petřvaldě – výkon státní správy ve všech věcech spadajících do
působnosti stavebního úřadu podle stavebního zákona a prováděcích předpisů <.>
<br> Doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup: 1.12.2023 nebo dle dohody
<br> Požadovaná kvalifikace: dle § 13a) zákona č.183/2006 Sb <.>,v pl.znění:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
<br> ve studijním oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru,nebo
- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví <,>
<br> nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe
<br> v oboru stavebnictví <.>
<br> Uchazeči,který splní předepsané vzdělání,praxi a doloží složení zkoušky zvláštní
odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu bude přiznán náborový příspěvek ve
výši 100 tis.Kč,Tento náborový příspěvek bude uchazeči,který bude vybrán a s nimž bude
uzavřena pracovní smlouva,vyplacen ve 2 splátkách (50 tis.Kč po ukončení zkušební doby a
50 tis.Kč po roce od uzavření pracovní smlouvy) <.>
<br> Zákonné předpoklady uchazeče:
Splnění předpokladů podle § 4 zák.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územně samosprávných
celků a o změně některých zákonů - úředníkem se může stát fyzická osoba,která:
- je státním občanem České republiky,případně cizím státním občanem,který má v ČR
trvalý pobyt <,>
- dosáhla věku 18 let <,>
- je způsobilá k právním úkonům <,>
- je bezúhonná,tj.n...

Načteno

edesky.cz/d/7788457

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz