Město Petřvald

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://petrvald-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Petřvald
náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald

Datová schránka: waqbb2k
E-mail: podatelna@petrvald-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 12. 2023 Výzva uživatelům hrobových míst
06. 12. 2023 Vyhlášení nálezu č. 10/2023
05. 12. 2023 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Petřvald
30. 11. 2023 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2024
29. 11. 2023 Svazek měst a obcí okresu Karviná_Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 – 2028
29. 11. 2023 Svazek měst a obcí okresu Karviná_Návrh rozpočtu na rok 2024
29. 11. 2023 SMOOK_Rozpočtová úprava č. 1 pro rok 2023
29. 11. 2023 Veřejná_vyhláška_HPS_1_ODPAD_2021
23. 11. 2023 Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 930, na ulici Gen. Svobody, Petřvald
23. 11. 2023 Zveřejnění návrhu rozpočtu města Petřvald na rok 2024
23. 11. 2023 Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 89 (místnost č. 1)
23. 11. 2023 Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 89 (místnost č. 3)
21. 11. 2023 Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Michálkovice - vyhlášení výběrového řízení č. 2/2023 na obsazení pracovního místa
20. 11. 2023 Oznámení ohňostroje
15. 11. 2023 Zveřejnění: SPP USC - Vklad nové obecně závazné vyhlášky
15. 11. 2023 Zveřejnění: SPP USC - Vklad nové obecně závazné vyhlášky
15. 11. 2023 Zveřejnění: SPP USC - Vklad nové obecně závazné vyhlášky
13. 11. 2023 VV_OOP č. 70/2023-PDZ-Město Petřvald-uzavření MK ul.Prostřední, Petřvald
09. 11. 2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 16/2023
09. 11. 2023 Veřejná vyhláška_Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
06. 11. 2023 Opakované veřejné projednání změny č. 3 územního plánu Petřvaldu
01. 11. 2023 Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 1611, na ulici Březinská, Petřvald_garáž
27. 10. 2023 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1664/1 o výměře cca 226 m2 k.ú. Petřvald u Karviné
27. 10. 2023 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1664/1 o výměře cca 218 m2 k.ú. Petřvald u Karviné
27. 10. 2023 Zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 429/20 a část pozemku parc. č. 6396/6, vše k.ú. Petřv
27. 10. 2023 OOP č.65/2023-PDZ-ELTOM s.r.o-Petřvald u Karviné-parc.č.6403/4 ul. Ludvíkova-27.11.-01.12.2023
24. 10. 2023 PČR - VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
23. 10. 2023 203 Ex 28905/22 Dražební vyhláška
20. 10. 2023 Oznámení o projednání Zprávy o uplatňování ÚP Petřvald
19. 10. 2023 VV_TDZ- OOP č.48/2023 -manželé Veliký-Kalusová-Výstavba účelové komunikace Petřvald
19. 10. 2023 VV_TDZ-OOP č.62/2023-Petřvald-Ul.Kulturní-B1+E13 Mimo dopravní obsluhu
17. 10. 2023 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Petřvald
11. 10. 2023 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví_2023
25. 09. 2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 15/2023
25. 09. 2023 VV_OOP č.57/2023-Brož/Černá-ul.Modrá Petřvald-20.10.-20.11.2023
20. 09. 2023 Veřejná výzva-prodloužení lhůty pro podání přihlášek
18. 09. 2023 Vyhlášení nálezu č. 9/2023
15. 09. 2023 VV_TDZ OOP č.44/2023-Petřvald-Besip
11. 09. 2023 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
07. 09. 2023 Oznámení o konání ohňostroje_Den tradic 16.092023
05. 09. 2023 Dokument "EX 475/13-236 Dražebn..." již není dostupný.
05. 09. 2023 Dokument "EX 475/13-235 Dražebn..." již není dostupný.
05. 09. 2023 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Petřvald
04. 09. 2023 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
04. 09. 2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 14/2023
04. 09. 2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 13/2023
01. 09. 2023 Zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 5379/1 k.ú. Petřvald u Karviné
30. 08. 2023 VV_PDZ OOP č.51/2023-Sti technology spol. s.r.o.-Školní čp.245-Petřvald
23. 08. 2023 Veřejná výzvy_OVaŽP_8_2023
23. 08. 2023 OOP č. 50/2023-PDZ-Kuman-Petřvald-05.09.2023-15.10.2023-Ve Finských a ul. Na parcelaci

XML