« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - metodik/metodička sociální práce v odboru sociálních věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_SOV_1905_metodik_soc.prace_VR174-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> *MHMPXPMQ26F7*
MHMPXPMQ26F7
<br> Č.j.: MHMP 1963991/2023
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 20.září 2023 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
metodik / metodička sociální práce
<br> v odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy
(kód 1905)
<br>
Sjednaný druh práce: metodik / metodička sociální práce
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 11,struktura platu: základní
plat v 11.PT (25.280 Kč až 37.170 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době
(do výše 18.580 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
Stručná náplň práce
<br> • poskytování metodické a odborné pomoci úřadům městských částí hl.m.Prahy na úseku sociální
práce
<br> • poskytování komplexního sociálního poradenství
• samostatné zpracovávání metodických materiálů,jejich odborná prezentace a dozor nad jejich
<br> aplikací v praxi
• posuzování úplnosti a správnosti řešení složitých sociálních případů a problémů v sociální oblasti
• prošetřování způsobu vyřízení stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu
<br> správního orgánu v oblasti sociální práce
• kontrola výkonu státní správy na úseku sociální práce v působnosti hl.m.Prahy
• řešení stížností na úkony v oblasti sociální péče (zejm.pokud se týká osob se zdravotním postižením <,>
<br> seniorů a dalších znevýhodněných osob)
• provádění místních šetření v součinnosti s bytovým odborem Magistrátu hl.m.Prahy,hodnocení
<br> oprávněnosti požadavků na pronájem bytů zvláštního určení a bytů přidělovaných ze sociálních
důvodů
<br> • koordinace a zajišťování poskytování sociá...

Načteno

edesky.cz/d/7787895

Meta

Pronájem   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz