« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení-stavební práce-uzavírka ul. Na Bečvě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-stavební práce-uzavírka ul. Na Bečvě.pdf
Detail A
<br> »“ Na Zalince
<br> :=-
<br> „ma'
<br> w "
<br> Lumix uv '
<br> NAB aECvou ' MEsro “rm een
<br> Nadi“
<br> vw" v:.“mm na
<br> 00 Hať! $“"“
<br> Na za:-"ce '
<br> Saminárka '
<br> Na zatím?
<br> du &* „vd
<br> :o*—aw stag PM/c/f ("E“ ZE“ 2qu— 783."4925
<br> “*3/ d):
<br> fcřir— ")A 39; _ c <,>
<br> n.:
<br> : ?Nůqu.gwamaan' % _ - ď: 357%10 ' _ ' 473.<.> kw zacf/q—ozc/WM I&QBÍŠÉÉÍŠĚ & |? naučil“- 25- bg
<br> ; ' 23.<.> vozídFa 515"va „
<br> áESTSKY
<br> ; :) LIPNÍK NAD E OU 73% %%
<br> Legenda: _ Uzavřený úsek.\ Poznámka: '.Dopravní značení B28 s datem platnosti bude umístěno ? dní * „„ před zahájením stavby.\ '\ \ f/ » A r ! ' x “- N.:-aw
<br> Trva é dopravní značení,které \
<br> dopravním značením bude zakryto.Vypracoval: L./W-— 1023 -— 75“ f'DF
<br> je v rozporu s přechodným Datum: Ing.XXXX XXXXX
<br> va akce:
<br> X.X.2023
<br> S É KN E SEKNE.spol.s r.o.Oprava povrchů komunikace “am““ 12- "2 "" “"“"“ & chodníků uI.Na Bečvě,Lipník nad Bečvou
<br> mc: 0262363701 tetJíax: 555 311 851
<br> Název objemu: Přechodné dopravní značení
<br> Příloha:
<br> Formal: Č.výkresu: Úplná uzavírka MK ZXAťÍ-
<br> Č.snu-pmvy: 2
Stanovení doprav. značení-stavební práce-uzavírka ul. Na Bečvě.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/22515/2023/4173
<br> Naše čj.: MU/23324/2023/SÚ-SH
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 18.09.2023
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.35/2023
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 06.09.2023 návrh spol.SEKNE spol.s r.o <.>,IČO 623 63 701,se sídlem
Hamerská 12,772 00 Olomouc,která na základě plné moci zastupuje spol.MI Roads a.s.<,>
IČO 173 31 099,Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8,na stanovení přechodné úpravy provozu
na místních komunikacích III.tř.v ul.Na Bečvě,Souhradní a Seminárka v Lipníku nad Bečvou
z důvodu oprava komunikace v ul.Na Bečvě v Lipníku nad Bečvou (úplná uzavírka) <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem
Přerov,stanovisko ze dne 13.09.2023 pod čj.KRPM-117396-6/ČJ-2023-...

Načteno

edesky.cz/d/7780258

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz