« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - majetkový referent / majetková referentka v odboru hospodaření s majetkem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_HOM_1269_majetkovy_referent_VR171-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> *MHMPXPMPLW0U*
MHMPXPMPLW0U
<br> Č.j.: MHMP 1951747/2023
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 19.září 2023 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
<br> majetkový referent / majetková referentka
v odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 1269)
<br>
Sjednaný druh práce: majetkový referent / majetková referentka
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 9,struktura platu: základní plat
v 9.PT (21.710 Kč až 31.820 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
15 910 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • komplexní zajišťování jednotlivých forem dispozice s rozsáhlými a různorodými majetkovými
soubory hl.města Prahy
<br> • odborné zpracování a příprava podkladů pro jednání komisí a Rady hl.města Prahy
• vyřizování žádostí o pronájem nemovitého majetku hl.města Prahy za účelem umísťování
<br> reklamních zařízení
• kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů na úseku umísťování venkovních
<br> reklamních zařízení
• příprava a zpracování návrhů nájemních smluv
• zpracování ročních přehledů výnosů z reklamních zařízení
• evidence a kontrola pohledávek
• vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím
<br>
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<br> český jazyk
c) plná svéprávnost
d) bezúhonnost2
<br>
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/7776532

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz