« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - právník/právnička v odboru stavebního řádu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_STR_2422_0892_pravnik_VR172-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> *MHMPXPMPLWBB*
MHMPXPMPLWBB
<br> Č.j.: MHMP 1951756/2023
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 19.září 2023 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst
úředníků/úřednic
<br>
<br> právník / právnička
<br> v odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy
(kód 2422,0892)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: právník / právnička
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 12,struktura platu: základní plat
ve 12.PT (27.250 Kč až 40.120 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
20.060 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
Pracovní pozice jsou vhodné také pro absolventy/absolventky <.>
<br>
Stručná náplň práce
<br> • zpracování právních výkladů a stanovisek
• rozhodování o řádných a mimořádných opravných prostředcích v působnosti hl.města Prahy
• zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí obecných stavebních úřadů
• zpracovávání vyjádření k ústavním stížnostem proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu
• zastupování před Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem,včetně podávání
<br> kasačních stížností
• řešení nečinnosti stavebních úřadů
• podíl na metodickém usměrňování činnosti stavebních úřadů na úseku veřejného stavebního práva <,>
<br> podíl na provádění kontroly na úseku veřejného stavebního práva
• provádění výkonu činnosti stavebního úřadu v případech,kdy je Magistrát hl.města Prahy obecným
<br> stavebním úřadem,nebo kdy si vyhradil pravomoc obecného stavebního úřadu
• komplexní výkon činnosti vyvlastňovacího úřadu
• podíl se na tvorbě právních předpisů hl.města Praha
• vyřizování peticí,stížností,oznám...

Načteno

edesky.cz/d/7776531

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz