« Najít podobné dokumenty

Obec Přezletice - Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Přezletice [PDF, 175.07 kB]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přezletice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Přezletice [PDF, 175.07 kB]
OBECNÍ ÚŘAD PŘEZLETICE <,>
<br> Veleňská 48,250 73 Přezletice
IČ: 00240656,www.prezletice.cz <,>
<br> Tel./fax: 286 852 133,Tel.: 286 853 333,e-mail: obec@prezletice.cz,starosta@prezletice.cz
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
V souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb <.>,par.92,svolávám
<br> zasedání zastupitelstva obce <,>
<br> které se koná
<br>
<br> ve středu 27.9.2023 v 16:30 hodin
<br> na Obecním úřadě
<br>
Program:
<br> 1.RO č.6/2023
<br> 2.Obecně závazná vyhláška daň z nemovitých věcí
<br> 3.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> 4.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů
<br> 5.Gastro Panská Pole – Smlouva o zajištění dodávek chlazených jídel pro seniory
<br> obce Přezletice a chlazených jídel pro obec Přezletice
<br> 6.Smlouva o dílo,dodatek č.3 – Zpracování projektové dokumentace pro investiční
<br> akci „SPORTOVIŠTĚ u základní školy v Přezleticích“
<br> 7.EKOM – Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa
<br> zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství,zmocnění
<br> 8.KÚSK – Dohoda o narovnání,dodatek č.5 - na zhotovení projektové
<br> dokumentace a souvisejících prací na akci: III/2444 a III/0105a Přezletice,průtah
<br> 9.Cenová nabídka – Stravovací automat
<br> 10.Zápis z jednání Finančního výboru č.1/2023
<br> 11.Žádost o příspěvek na údržbu Ctěnické aleje
<br> 12.Žádost o prodloužení nájemní smlouvy,Kaštanová 30
<br> 13.Údržba zeleně v obci na rok 2024
<br> 14.Úprava ceníku služeb – poplatek za vyhrazené parkování
<br>
<br>
<br> OBECNÍ ÚŘAD PŘEZLETICE <,>
<br> Veleňská 48,250 73 Přezletice
IČ: 00240656,www.prezletice.cz <,>
<br> Tel./fax: 286 852 133,Tel.: 286 853 333,e-mail: obec@prezletice.cz,starosta@prezletice.cz
<br>
15.Projednání plánu řádných inventur k 31.12.2023
<br> 16.Záměr odprodeje souboru pozemků v k.ú.Vinoř
<br> 17.Smlouva – Zdravotní péče zaměstna...

Načteno

edesky.cz/d/7775353

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přezletice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz