Obec Přezletice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://prezletice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Přezletice
Veleňská 48
250 73 Přezletice

Datová schránka: y4jb5vi
E-mail: obec.prezletice@prezletice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 12. 2023 Pozvánka na 9. Zasedání zastupitelstva obce Přezletice [PDF, 20.62 kB]
30. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 7/2023 o místním poplatku ze vstupného [PDF, 207.53 kB]
30. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2023 o místním poplatku za zábor veřejného prostranství [PDF, 205.98 kB]
30. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 5/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci [PDF, 207.38 kB]
30. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 6/2023 o místním poplatku ze psů [PDF, 208.13 kB]
24. 11. 2023 Obec Přezletice - Návrh rozpočtu na rok 2024 [PDF, 150.49 kB]
24. 11. 2023 Mateřská školka - Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 [PDF, 122.25 kB]
24. 11. 2023 Mateřská školka - Návrh rozpočtu na rok 2024 [PDF, 123.74 kB]
21. 11. 2023 Posouzení vlivů na životní prostředí - D0 stavba 520 Březiněves - Satalice [PDF, 244.69 kB]
19. 11. 2023 VV - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 12 Z 3127/12, Z 3133/12, Z 3169/12 a Z 3182/12 [PDF, 1.24 MB]
16. 11. 2023 Pozvánka na 8. Zasedání zastupitelstva obce Přezletice [PDF, 177.51 kB]
06. 11. 2023 Rozhodnutí-SpP III2444 a III0105A Přezletice průtah-I etapa [PDF, 619.53 kB]
05. 11. 2023 VV - Oznámení o konání veřejného projednání Z 3428/00 [PDF, 231.17 kB]
03. 11. 2023 Záměr odprodeje souboru pozemmků [PDF, 96.31 kB]
01. 11. 2023 VV Návrhy změn vlny 33 Z 3549/33, Z 3552/33, Z 3553/33, Z 3556/33, Z 3558/33 a Z 3861/33 [PDF, 293.93 kB]
31. 10. 2023 VV Návrh samostatně pořizované změny Z 3618/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy [PDF, 237.86 kB]
31. 10. 2023 VV Návrh samostatně pořizované změny Z 3612/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy [PDF, 230.05 kB]
30. 10. 2023 Návrh změn vlny 23 - Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů [PDF, 232.26 kB]
30. 10. 2023 Veřejné projednání změny Z 3578/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy [PDF, 232.36 kB]
27. 10. 2023 Obecně závazná vyhláška místním poplatku za zábor veřejného prostranství 2/2023 [PDF, 207.18 kB]
25. 10. 2023 VV - 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje [PDF, 197.78 kB]
20. 10. 2023 VV oznámení o návrhu změny vlny 16 Z 3257/16 [PDF, 325.94 kB]
09. 10. 2023 Záměr obce - odprodej a směna pozemku [PDF, 93.97 kB]
08. 10. 2023 VV - Veřejné projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3827/00 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [PDF, 300.49 kB]
08. 10. 2023 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 35 [PDF, 301.59 kB]
08. 10. 2023 VV - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny vlny 10 Z3104/10 [PDF, 303.58 kB]
07. 10. 2023 VV - Návrh 14. aktualizace zásad územního rozvoje středočeského kraje [PDF, 203.24 kB]
04. 10. 2023 Rozpočtové opatření č. 6/2023 [PDF, 114.69 kB]
02. 10. 2023 Záměr obce - Pronájem části nebytových prostor budovy č.p. 48 [PDF, 93.41 kB]
02. 10. 2023 VV - Oznámení o společném jednání o návrhu změny vlny 02 úprav a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj [PDF, 288.17 kB]
02. 10. 2023 VV - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 10 a VVURÚ a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj [PDF, 294.45 kB]
27. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška daň z nemovitých věcí [PDF, 178.04 kB]
25. 09. 2023 Záměr obce - Pronájem Komunitního centra [PDF, 14.39 kB]
19. 09. 2023 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Přezletice [PDF, 175.07 kB]
18. 09. 2023 VV - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26 [PDF, 236.18 kB]
18. 09. 2023 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3796, Z 3834 a Z 3835 vlny 32 [PDF, 236.18 kB]
14. 09. 2023 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků [PDF, 195.79 kB]
14. 09. 2023 Dražební vyhláška [PDF, 1.77 MB]
13. 09. 2023 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj [PDF, 233.03 kB]
11. 09. 2023 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 - Z3783/29 a Z 3807/29 [PDF, 297.25 kB]
11. 09. 2023 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38 [PDF, 323.49 kB]
11. 09. 2023 VV - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [PDF, 290.87 kB]
28. 08. 2023 VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd a MK [PDF, 645.65 kB]
22. 08. 2023 VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd a MK [PDF, 669.85 kB]
17. 08. 2023 Dokument "VV OZNÁMENÍ O POKRAČO..." již není dostupný.
17. 08. 2023 Dokument "VV OZNÁMENÍ O POKRAČO..." již není dostupný.
17. 08. 2023 Dokument "VV OZNÁMENÍ O POKRAČO..." již není dostupný.
16. 08. 2023 VV - veřejné projednání návrhu samostatně pořizovací změny Z 3576/00 ÚP SÚ HMP [PDF, 323.43 kB]
16. 08. 2023 VV - veřejné projednání návrhu samostatně pořizovací změny Z 3582/00 [PDF, 297.85 kB]
16. 08. 2023 VV - veřejné projednání návrhu samostatně pořizovací změny Z 3617/00 [PDF, 297.62 kB]

XML