« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Opatření obecné povahy, Stanovení PÚP na PK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SITUACE DIO - BOSKOVICE NA SKALCE_oprava.pdf
MIMO
VOZIDLA
<br> STAVBY A
DOPRAVNÍ
OBSLUHY
<br> B1
MIMO
<br> VOZIDLA
STAVBY A
DOPRAVNÍ
OBSLUHY
<br> E13
TEXT8
<br> Z2
B1
<br> E13
<br> Z2
<br> POZOR
<br> UL.NA SKALCE
<br> OD.<.>.<.>.DO.<.>.<.> <.>
<br> UZAVŘENA
<br> IP22
<br> POZO
R
<br> UL.NA
SKAL
<br> CE OD.<.>.<.> <.>
DO.<.>.<.>.U
<br> ZAVŘE
NA
<br> IP22
<br> B24a
<br> E13
STAVBY
<br> VOZIDLA
MIMO
<br> B2
4b E1
<br> 3
ST
<br> AV
BY
<br> VO
ZID
<br> LA
MIM
<br> O B24a
<br> E13
STAVBY
VOZIDLA
<br> MIMO
<br> B2
4b E1
<br> 3
ST
<br> AV
BY
<br> VO
ZID
<br> LA
MIM
<br> O
<br> GagarinovaČížovky
<br> Na Skalce
<br> Na Skalce
<br> Na
S
<br> ka
lce
<br> N
a Pískách
<br> Gagarinova
<br> MIMO
VOZIDLA
STAVBY
<br> MIMO
VOZIDLA
<br> STAVBY
<br> B28
<br> E13
DATUM
<br> B28
E13
<br> DAT
UM
<br> K návrhu dopravního značení bylo využito TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,II.vydání
Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1
<br> VYPRACOVAL:
<br> KONTROLOVAL:
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXX
NÁZEV AKCE:
<br> SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ
<br> DATUM:
<br> FORMÁT:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> ČÍSLO PŘÍLOHY:
<br> 8/2023
<br> NÁZEV PŘÍLOHY:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
OBSAH:
<br> 4xA4
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 1
<br> OPRAVA KOMUNIKACE ULICE NA SKALCE,BOSKOVICE
<br> SOUHLASÍME S PDZ a UZAVÍRKOU
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> LEGENDA
<br> P6STOP TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> P6STOP
DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> P6STOP NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> XXXX XXXXXXX DoZBos s.r.o.Průmyslová XXXX/XX
680 01 Boskovice
<br> E-mail: dozbos@dozbos.cz
www.dozbos.cz
<br> SOUHLASÍME S PDZ a UZAVÍRKOU
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SOUHLASÍME S PDZ a UZAVÍRKOU
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
2023-DMBO40620-OOP-PÚP - ul. Gagarinova a Na Skalce - DoZBos (automaticky uloženo).pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 01 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 01 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou <,>
doporučeně dodejkou
<br> dle rozdělovníku
<br>
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 40324/2023 DOP
DMBO 40620/2023/DOP
Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiri.sumbera@boskovice.cz
19.09.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě Policie ČR <,>
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní inspektorát Blansko <,>
Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy dle § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1 písm <.>
c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ve městě Boskovice
takto:
na místních komunikacích (dále jen „MK“) č.91c ulice Čížovky,č.92c ulice Gagarinova a č.93c ulice
Na Skalce ve městě Boskovice - bude realizovaná přechodná úprava provozu (dále jen „PÚP“) v rámci
akce „OPRAVA KOMUNIKACE ULICE NA SKALCE,BOSKOVICE“,podle projektové dokumentace (viz
příloha),vypracované společností DoZBos s.r.o <.>,Průmyslová 2641/1...

Načteno

edesky.cz/d/7773480

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz