Město Boskovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://boskovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
680 01 Boskovice

Datová schránka: qmkbq7h
E-mail: mu@boskovice.cz, epodatelna@boskovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Sulíkov a v místní části města Letovice Kladoruby
31. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Skrchov
31. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Štěchov
31. 03. 2023 Vyhlášení nálezu
31. 03. 2023 Veř. vyhláška - usnesení - lhůta k seznámení s podklady - Parkovací stání u BD, ul. Nová, Kunštát
31. 03. 2023 Veř. vyhláška - oznámení o zahájení spol. řízení - Parkovací stání u BD, ul. Nová, Kunštát
31. 03. 2023 Město Boskovice - 2x záměr pronájmu pozemků
31. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
31. 03. 2023 Opatření obecné povahy -PÚP na silnici II/374 ul. Sokolská/Havlíčkova ve městě Boskovice
31. 03. 2023 Opatření obecné povahy - MÚP v k.ú. Mladkov
31. 03. 2023 Vyhlášení nálezu
31. 03. 2023 Veř. vyhláška - usnesení - lhůta k seznámení s podklady - Parkovací stání u BD, ul. Nová, Kunštát
31. 03. 2023 Veř. vyhláška - oznámení o zahájení spol. řízení - Parkovací stání u BD, ul. Nová, Kunštát
31. 03. 2023 Město Boskovice - 2x záměr pronájmu pozemků
31. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
31. 03. 2023 Opatření obecné povahy -PÚP na silnici II/374 ul. Sokolská/Havlíčkova ve městě Boskovice
31. 03. 2023 Opatření obecné povahy - MÚP v k.ú. Mladkov
31. 03. 2023 Výzva, Vyjádření k podanému odvolání
31. 03. 2023 Opatření obecné povahy - MK Žďárná a Suchý
31. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
31. 03. 2023 Vyhlášení nálezu
31. 03. 2023 Veř. vyhláška - usnesení - lhůta k seznámení s podklady - Parkovací stání u BD, ul. Nová, Kunštát
31. 03. 2023 Veř. vyhláška - oznámení o zahájení spol. řízení - Parkovací stání u BD, ul. Nová, Kunštát
31. 03. 2023 Město Boskovice - 2x záměr pronájmu pozemků
31. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
31. 03. 2023 Opatření obecné povahy -PÚP na silnici II/374 ul. Sokolská/Havlíčkova ve městě Boskovice
31. 03. 2023 Opatření obecné povahy - MÚP v k.ú. Mladkov
31. 03. 2023 Výzva, Vyjádření k podanému odvolání
31. 03. 2023 Opatření obecné povahy - MK Žďárná a Suchý
31. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
30. 03. 2023 Vyhlášení nálezu
30. 03. 2023 Veř. vyhláška - usnesení - lhůta k seznámení s podklady - Parkovací stání u BD, ul. Nová, Kunštát
30. 03. 2023 Veř. vyhláška - oznámení o zahájení spol. řízení - Parkovací stání u BD, ul. Nová, Kunštát
30. 03. 2023 Město Boskovice - 2x záměr pronájmu pozemků
30. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy -PÚP na silnici II/374 ul. Sokolská/Havlíčkova ve městě Boskovice
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy - MÚP v k.ú. Mladkov
30. 03. 2023 Výzva, Vyjádření k podanému odvolání
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy - MK Žďárná a Suchý
30. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
30. 03. 2023 Vyhlášení nálezu
30. 03. 2023 Veř. vyhláška - usnesení - lhůta k seznámení s podklady - Parkovací stání u BD, ul. Nová, Kunštát
30. 03. 2023 Veř. vyhláška - oznámení o zahájení spol. řízení - Parkovací stání u BD, ul. Nová, Kunštát
30. 03. 2023 Město Boskovice - 2x záměr pronájmu pozemků
30. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy -PÚP na silnici II/374 ul. Sokolská/Havlíčkova ve městě Boskovice
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy - MÚP v k.ú. Mladkov
30. 03. 2023 Výzva, Vyjádření k podanému odvolání
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy - MK Žďárná a Suchý
30. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

XML