« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa administrativní a spisový/á pracovník/pracovnice Odboru informatiky MěÚ Poděbrady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ spisovna 11 9 2023
1 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje dne 11.9.2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrativní a spisový/á pracovník/pracovnice Odboru informatiky Městského úřadu Poděbrady – spisová služba a spisovna Místo výkonu práce: Poděbrady Předpokládaný termín nástupu: říjen 2023 nebo dle dohody Pracovní poměr: na dobu neurčitou Obecná charakteristika pozice: koordinace činností spisoven městského úřadu,příprava podkladů a zpracovávání návrhů pro aktualizaci spisového a skartačního řádu,přijímání zásilek do spisoven,kompletní předarchivní péče,komunikace se Státním okresním archivem Nymburk.Platové podmínky: řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (8.platová třída).Nabízíme: zaměstnanecké benefity,např.flexibilní začátek/konec pracovní doby,5 týdnů dovolené,5 dnů zdravotního volna (sickdays),příspěvek na ošacení,rekreaci,stravování,příspěvek na penzijní připojištění.Uchazeč musí splňovat: být státním občanem České republiky,pokud je cizím státním občanem,musí mít v České republice trvalý pobyt,dosáhl věku 18 let,je způsobilý k právním úkonům,je bezúhonný,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.Kvalifikační předpoklady: • střední vzdělání s maturitní zkouškou Požadavky zaměstnavatele: • orientace v zákoně č.499/2004 Sb <.>,a související právní legislativy pro výkon spisové a archivní služby vč.orientace v souvisejících předpisech EU k elektronické komunikaci a ochraně osobních údajů,• znalost práce s PC (MS Office,internet,datové schránky,registr smluv,elektronická spisová služba),• zkušenosti v oblasti digitalizace analogových dokumentů,• praxe v oblasti spisové a archivní služby,• praxe v oblasti práce s informačním systémem spisové služby,...

Načteno

edesky.cz/d/7773366

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz