« Najít podobné dokumenty

Město Hlučín - Zveřejnění záměru města Hlučína - pronajmout bytovou jednotku č. 5 na adrese U Stadionu 923/1, Hlučín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hlučín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U Stadionu 1, byt č. 5 podruhé.pdf
ZVEĚEJNĚNÍ ZČI'MĚRU MESTA HL UCINA
<br> Rada města Hlučína na své 27.schůzi,konané dne 18.září 2023,usnesení č.27/6b),rozhodla p r o n a j m o u t bytovou jednotku č.5 na adrese U Stadionu 923/1,Hlučín,obálkovou metodou — s určenou minimální výší nájemného 90,- Kč/lmZ/měsíc započítatelué plochy bytu.Jedná se o byt 2 + 1 o velikosti započitatelné plochy 50,08 m2 (včetně sklepů) na adrese Hlučín,U Stadionu 923/1 ve III.nadzemním podlaží <.>
<br> Vybavení bw: byt s centrálním vytápěním,centrální ohřev TUV,termoregulační ventily,podružné měřidla na SV & TUV <.>
<br> Zadatel ie povinen nabídnout minimální částku měsíčního nájemného za 1 m2 započítatelně
<br> plochy bytu to 90.- Kč.Hodnotgkritérium ve výběrovém řízení bude mangdní nabídnutá ĚLka výše měsíčního náiemného za 1 m2.Nájemce bude dále povinen vsouladu se schváleným ceníkem zařizovacích předmětů hradit k nabídnutému nájemnému platbu za podružné měřidla na teplou a studenou vodu ve výši 10,- Kč/měsíc/ks <.>
<br> Prohlídka bytu se srazem účastníků na místě sgném proběhne dne 2.10.2023 v 16,00 bog Účat na prohlídce je vhodná z důvodu zhlédn_utí společných prostor <.>
<br> Nájem se uskuteční uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu na dobu 1 roku se závazkem platnost smlouvy opakovaně prodlužovat,jestliže nájemce bude řádně plnit své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a obecně platných právních předpisů <.>
<br> Podmínky účasti — (zájemce se může účastnit výběrového řízení XXX v případě splnění následujících podmínek):
<br> ].věk žadatele musí být minimálně 18 let <,>
<br> 2.žadatel nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení,pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje v samostatném bytě (toto platí i pro manžela,manželku,druha,družku žadatele),žadatel není a v posledních dvou letech nebyl dlužníkem vůči Městu Hlučínu <,>
<br> 4.zároveň nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči finančním orgánům České republiky,není proti němu vedeno insolvenční řízení,popř.není v insol...

Načteno

edesky.cz/d/7773299

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hlučín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz