Město Hlučín

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://hlucin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hlučín
Mírové náměstí 24/23
748 01 Hlučín

Datová schránka: mfpbhkb
E-mail: podatelna@hlucin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 11. 2023 Návrhu rozpočtů PO města Hlučína na rok 2024 a SVR na období let 2025 až 2026
27. 11. 2023 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
27. 11. 2023 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na poz. komunikacích - MK Nad Nádražím v Ludgeřovicích
27. 11. 2023 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Hlučína na roky 2025 - 2028
27. 11. 2023 Návrh rozpočtu města Hlučína na rok 2024
23. 11. 2023 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
22. 11. 2023 Zveřejnění záměru - prodat bytovou jednotku č. 1190/14 na adrese Severní 33 v k. ú. Hlučín - obálkovou metodou
22. 11. 2023 Zveřejnění záměru - prodat bytovou jednotku č. 1187/13 na adrese Severní 27 v k. ú. Hlučín - obálkovou metodou
22. 11. 2023 Zveřejnění záměru - prodat bytovou jednotku č. 1187/10 na adrese Severní 27 v k. ú. Hlučín - obálkovou metodou
22. 11. 2023 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
21. 11. 2023 Rozhodnutí - společné povolení - Rekonstrukce točny autobusů na ul. Hornická, OKD v Hlučíně
21. 11. 2023 Dražební vyhláška č.j. 169EX 1392/23-51
20. 11. 2023 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
16. 11. 2023 MSK - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení záplavového území vodního toku Opava v ř. km 5,340-10,920
15. 11. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Vřesina
15. 11. 2023 Město Hlučín - POZVÁNÍ na veřejné 10. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek dne 23.11.2023 od 15:00 hodin v KD v Hlučíně
14. 11. 2023 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na poz. komunikacích - silnice II/466, MK Luční a Polní - Píšť
13. 11. 2023 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na poz. komunikacích - MK Mírové náměstí v Hlučíně
13. 11. 2023 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
10. 11. 2023 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Hlučín
10. 11. 2023 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Hlučín
10. 11. 2023 Zveřejnění záměru - pronajmout část nebyt. prostor o výměře 22,30 m2 v příz. budovy čp. 1915, která je souč. poz. parc.č. 1277/9 v k.ú. Hlučín - za účelem provozování bufetu
10. 11. 2023 SVS - Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MS kraji
10. 11. 2023 Zveřejnění záměru - pronájmout byt. jednotku č. 2 na adrese Hlučín, Dr.Ed.Beneše 1068/3 - obálkovou metodou
10. 11. 2023 Výběrové řízení č. 9/2023 - Referent odboru informatiky
10. 11. 2023 Návrh rozpočtu SOH na rok 2024
10. 11. 2023 Návrh rozpočtu SOMH na rok 2024
10. 11. 2023 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín 20.1.2023 od 08:00 - 16:00
10. 11. 2023 Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu a veřejná vyhláška - Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci obce Bobrovníky
10. 11. 2023 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín 14.11.2023 od 08:00 - 16:00
10. 11. 2023 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín 10.11.2023 od 08:00 - 11:30
10. 11. 2023 Zveřejnění záměru - pronajmout části poz. parc.č. 1608/18 a parc.č. 1608/19 v k.ú. Hlučín - umístění garáží
10. 11. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Benešov
10. 11. 2023 Zveřejnění záměru - prodat pozemek parc. č. 45/1 v k. ú. Hlučín o výměře 64 m2
10. 11. 2023 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.8.2023 - Hlučín
10. 11. 2023 Město Hlučín - Zveřejnění výsledků kontrol souhrn 2022
10. 11. 2023 UZSVM - Metodický materiál seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
10. 11. 2023 Zveřejnění záměru - pronajmout část poz. parc. č. 2950/2 v k. ú. Hlučín - umístění reklamního banneru
10. 11. 2023 Oznámení SOMH
10. 11. 2023 Zveřejnění záměru - výpůjčit spolku Dětský ranč Hlučín z.s. část poz. parc. č. 1444/1 a poz. parc. č. 1444/29 v k.ú. Hlučín
10. 11. 2023 SPÚ Opava - Pověření ke vstupu a vjezdu na poz. a k výkonu činnosti - komplexní poz. úpravy v k. ú. Darkovičky a části k. ú. Hlučín
10. 11. 2023 Zásady realizace projektu participativní rozpočet 2019 "JE TO NA VÁS"
10. 11. 2023 OZNÁMENÍ - střednědobý výhled rozpočtu města Hlučína
09. 11. 2023 Zveřejnění záměru - pronajmout část nebyt. prostor o výměře 22,30 m2 v příz. budovy čp. 1915, která je souč. poz. parc.č. 1277/9 v k.ú. Hlučín - za účelem provozování bufetu
09. 11. 2023 Ztráty a nálezy - MOBILNÍ TELEFON
09. 11. 2023 SVS - Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MS kraji
09. 11. 2023 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
09. 11. 2023 Zveřejnění záměru - pronájmout byt. jednotku č. 2 na adrese Hlučín, Dr.Ed.Beneše 1068/3 - obálkovou metodou
09. 11. 2023 Výběrové řízení č. 9/2023 - Referent odboru informatiky
09. 11. 2023 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SOH na léta 2025 - 2027

XML