« Najít podobné dokumenty

Město Hlučín - Zveřejnění záměru města Hlučína - pronajmout bytovou jednotku č. 13 na adrese Mírové náměstí 29/25, Hlučín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hlučín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mírové náměstí 25, byt č. 13.pdf
ZVERZEJNĚNÍ ZČÍMĚRU MESTA HL UCINA
<br> rvr
<br> Rada města Hlučína na své 27.schůzí,konané dne 18.zari 2023,usnesení č.27/651),rozhodla p r o n a j m o u t bytovou jednotku č.13 na adrese Mírové náměstí 29/25,Hlučín,obálkovou metodou — s určenou minimální výší nájemného 100,- Kě/lml/měsíc započítatelné plochy bytu.Jedná se o byt 3 + 1 o velikosti započítatelné plochy 86,1 1112 (včetně sklepu) na adrese Hlučín,Mírové náměstí 29/25 ve II.nadzemním podlaží <.>
<br> Vybavení bgu: byt s centrálním vytápěním,kuchyňskou linkou,centrální ohřev TUV,termoregulační ventily,podružné měřidla na SV & TUV <.>
<br> Zadatel je povinen nabídnout minimální částku měsíčního nájemného za 1 m2 započítatelné
<br> plochv bytu a to 100.- Kč.Hodnotící kritériupí ve výběrovémrřízení bude maximální nabídnutá částka výše měsíčního náiemného za 1 LZ.Nájemce bude dále povinen v souladu se schváleným ceníkem zařizovacích předmětů hradit k nabídnutému nájemnému platbu za kuchyňskou linku ve výši 100; Kč/měs.a za podružné měřidla na teplou a studenou vodu ve výši 10,- Kč/měsíc/ks <.>
<br> Prohlídka bytu se srazem účastníků na místě samém proběhne dne 210.223 v 16,30 hod.Účast na prohlídce je vhodná z důvodu zhlédnutí společných prostor <.>
<br> Nájem se uskuteční uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu na dobu 1 roku se závazkem platnost smlouvy opakovaně prodlužovat,jestliže nájemce bude řádné plnit své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a obecně platných právních předpisů <.>
<br> Podmínky účasti- (zájemce se může účastnit výběrového řízení XXX v případě splnění následujících podmínek):
<br> X.věk žadatele musí být minimálně 18 let <,>
<br> 2.žadatel nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení,pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje v samostatném bytě (toto platí i pro manžela,manželku,druha,družku žadatele) <,>
<br> 3.žadatel není a v posledních dvou letech nebyl dlužníkem vůči Městu Hlučínu <,>
<br> 4.zároveň nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplat...

Načteno

edesky.cz/d/7773298

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hlučín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz