« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - rozhodnutí - stavební povolení*: fary a kostela Panny Marie Královny Míru Praha - Lhotka,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

18-043126.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/043126/18/OST/BAPO V Praze dne 14.9.2023
<br> Č.J.: P4/338227/23/OST/SMID
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Bc.XXXXXX XXXX
<br> tel: XXX XXX XXX,email: posta@prahaX.cz
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br>
<br> Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona
<br> žádost o stavební povolení,kterou dne 26.3.2018 podala
<br> Římskokatolická farnost u kostela XXXXX XXXXX Královny Míru Praha - XXXXXX <,>
<br> IČO XXXXXXXX,se sídlem Ve Lhotce č.p.330/36,Praha 4-Lhotka,142 00 Praha 411
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání rozhodl,že změna stavby:
<br>
<br> fary a kostela XXXXX XXXXX Královny Míru Praha - XXXXXX <,>
<br> č.p.XXX,v ulici Ve Lhotce 36,Praha 4 - XXXXXX
<br> na pozemku parc.č.X a 1886/2 v katastrálním území Lhotka,spočívající v:
<br>
<br> - přístavbě pravé boční lodi kostela na pozemku parc.č.1,2 a 1886/1 v katastrálním území
Lhotka <,>
<br> - přístavbě farního centra na pozemku parc.č.1886/1,1886/2,1887/1 a 1887/3 v katastrálním
území XXXXXX a na pozemku parc.č.XXXX/X a XXXX/X v katastrálním území Kamýk přičemž nad
<br> pozemkem parc.č.1887/1 v katastrálním území XXXXXX a nad pozemky parc.č.XXXX/X a XXXX/X
<br> v katastrálním území Kamýk,zasahuje vykonzolováním hmoty stavby nad 2.NP a stavebních
<br> úpravách s tím souvisejících <,>
<br> - 8 vrtů pro tepelné čerpadlo na pozemcích parc.č.2,1886/1 a 1886/2 v k.ú.XXXXXX o celkovém
tepelném výkonu XXkW
<br>
<br> (dále jen "stavba") se podle ust.§ 115 stavebního zákona a § 18c vyhlá...

Načteno

edesky.cz/d/7773222

Meta

Veřejná zakázka   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz