« Najít podobné dokumenty

Město Kroměříž - MěÚ Kroměříž, oddělení personální - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: oddělení rozvoje_vedoucí oddělení rozvoje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kroměříž.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Kroměříž, oddělení personální - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: oddělení rozvoje_vedoucí oddělení rozvoje
Kroměříž 19.září 2023
č.j.: MeUKM/083657/2023
<br>
Ve smyslu § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona
o úřednících“),vyhlašuji výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br>
Vedoucí oddělení rozvoje
<br> Druh práce: Vedoucí oddělení rozvoje
<br> Vykonávaná agenda: - vyhledávání a vyhodnocování vhodných externích zdrojů
spolufinancování pro investiční a neinvestiční akce města
<br> - koordinace přípravy a realizace projektů včetně posouzení
jejich vazby na koncepční materiály
<br> - zajišťování pořizování a aktualizace strategických
a koncepčních materiálů,analýz a studií pro město
<br> - zajišťování administrativy související s podáváním žádostí <,>
realizací a vyhodnocování projektů financovaných
z externích zdrojů
<br> - zajišťování udržitelnosti projektů financovaných z externích
zdrojů
<br> Platová třída1: 11
<br> Místo výkonu práce: Kroměříž
<br> Pracovní poměr: doba neurčitá
<br> Předpokládaný
nástup:
<br> dohodou
<br> Předpoklady pro vznik
pracovního poměru
vedoucího úředníka:
<br> - předpoklady podle § 4 zákona o úřednících
- předpoklady podle zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se
<br> stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí
ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
<br> Federativní Republiky,České republiky a Slovenské
republiky
<br> Další požadavky pro
vznik pracovního
<br> poměru:
<br> - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
- obecná znalost příslušné legislativy,zejména:
<br> o zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> o zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br> o zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných
zakázek,ve znění pozdějších předpisů
<br> o zákona č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního
rozvoje,ve znění pozdějších předpisů
<br> - zkušenosti s přípravou a realizací projektů
- orientace v systém...

Načteno

edesky.cz/d/7773000

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kroměříž      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz