Město Kroměříž

Okresní město
Okres Kroměříž

http://mesto-kromeriz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Datová schránka: bg2bfur
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz, starostka@mesto-kromeriz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, věc " Chodník na ulici Moravská u BD čp. 3045,Kroměříž"-oznámení zahájení řízení
27. 09. 2023 Netauctions s.r.o. - dražební vyhláška proti Pavel Svoboda, Kotojedy 8, Kroměříž
27. 09. 2023 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška proti Šárka Farbulová, Slovákova 4398/1, Kroměřříž
27. 09. 2023 MěU Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na ul. Čs. armády v Kroměříži
27. 09. 2023 MěU Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu u ul. K Potoku v Kroměříži, Vážanech
27. 09. 2023 MěU Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/433, účelové komunikaci (ke hřbitovu) u obce Uhřice
27. 09. 2023 MěU Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu před prodejnou Albert u ul. Kotojedská v Kroměříži
26. 09. 2023 MěU Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu v areálu BYTOVÉ DOMY VELEHRADSKÁ v Kroměříži
26. 09. 2023 MěU Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na ul. Višňovce v Hulíně
26. 09. 2023 MěU Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška, stanovení trvalé místní úpravy na silnici II/433 v obci Uhřice
26. 09. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - Přední mlhový světlomet - pravý
26. 09. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - Televizor Hisense
26. 09. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - dřevěná násada o délce 90 cm a hmotnosti 901 g
26. 09. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška. Televizor, set top box, držák na televizor, dálkový ovladač, koaxiální kabel
26. 09. 2023 Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži - dražební vyhláška - elektronická dražba č. 230751
26. 09. 2023 Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži - dražební vyhláška - elektronická dražba č. 230755
26. 09. 2023 Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži - dražební vyhláška - elektronická dražba č. 230757
26. 09. 2023 Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži - dražební vyhláška - elektronická dražba č. 230747
26. 09. 2023 Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži - dražební vyhláška - elektronická dražba č. 230758
26. 09. 2023 MěU Kroměříž, odbor občansko správních agend - Výzva k odstranění vozidla SMART AE KABRIOLET, barva černá, RZ: 3SM5029
26. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor investic, oddělení územního plánování - veřejná vyhláška, Doručení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Počenice - Tetětice v uplynulém období 2020 -2023
22. 09. 2023 Městský úřad Morkovice - Slížany - veřejná vyhláška - územní rozhodnutí Morkovice, Sv.Čecha, obnova NN
22. 09. 2023 Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži - dražební vyhláška - elektronická dražba č. 230759
22. 09. 2023 EG.D, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10.10.2023, Vypnutá oblast : Kroměříž - Na Strži, Chropyňská, Kaplanova, Zámecká zahrada dle seznamu
22. 09. 2023 Exekutorský úřad Ostrava - dražební vyhláška proti BUSINESS DEVELOPMENT TRADE KORYČANY s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Brno
22. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor investic, oddělení územního plánování - veřejná vyhláška, Doručení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Počenice - Tetětice v uplynulém období 2020 -2023
22. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, Stavební úřad - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy " Mobilní kluziště 13x28 m včetně příslušenství, Kroměříž, Hanácké náměstí"
21. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, Stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby "Kroměříž, Slovanské nám. kabel NN, PRIOR"
20. 09. 2023 MěU Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/367 ul. Kotojedská v Kroměříži + vyznačení objízdné trasy
20. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Kroměříž, Velké nám.
20. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška - stanovení trvalé úpravy provozu na pozemních komunikacích Kroměříž, Obvodová
20. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, Stavební úřad - veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby "Bařice, obnova NN"
19. 09. 2023 MěU Kroměříž, odbor občansko správních agend - rozhodnutí schvaluje stavební záměr "Obnova místních komunikací v obci Zářičí"
19. 09. 2023 MěÚ Kroměříž,odbor občansko-správních agend-veřejná vyhláška, věc " Úprava plochy před hostincem U Klimešů Vážany"- přerušení řázení
19. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, oddělení personální - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: oddělení rozvoje_vedoucí oddělení rozvoje
19. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška - stanovení trvalé úpravy provozu na pozemních komunikacích, parkovací plocha u č.p. 3689 ul. Úprkova v Kroměříži
19. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška, věc "Vyrozumění o odložení věci"
19. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška - stanovení trvalé úpravy provozu na pozemních komunikacích parkovací plocha u č.p. 4430/15 ul. Obvodová v Kroměříži
19. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor kancelář úřadu-veřejná vyhláška Ztráty a nálezy ZÁŘÍ 2023/3
19. 09. 2023 MěU Kroměříž, odbor občansko správních agend - Výzva k odstranění vozidla OPEL VECTRA, barva černá, RZ: 8T90142
19. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor kancelář úřadu - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3408 v k. ú. KM za účelem umístění 2 ks reklamního zařízení
19. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor kancelář úřadu - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 820/8 v k. ú. KM za účelem umístění reklamního zařízení
19. 09. 2023 MěÚ Kroměříž, odbor kancelář úřadu - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3408 v k. ú. KM za účelem umístění reklamního zařízení
18. 09. 2023 MěU Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č.p. 3212 u ul. Moravská v Kroměříži
15. 09. 2023 Magistrát města Přerova - veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2022
15. 09. 2023 MěU Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Moravě v lokalitě Horní Zahrady v Kroměříži
15. 09. 2023 Exekutorský úřad Praha 6 - usnesení o zrušení dražební vyhlášky proti Libor Zsemberi, Masarykova 243, Chropyně
15. 09. 2023 MěU Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu u č.p. 8 ul. Jánská v Kroměříži
14. 09. 2023 MěU Kroměříž, odbor občansko správních agend - veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic II/428 x III/43346 (ul. Komenského x 1. máje) v Morkovicích
13. 09. 2023 Město Morkovice-Slížany - Veřejná vyhláška, oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2023 - Změna č. 3 Územního plánu Morkovice.Slížany

XML