« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - seznámení s podklady rozhodnutí: "Bytový dům Milánská", k.ú. Horní Měcholupy, č.parc. 523/213, 521

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-1185529.pdf
S íd lo : Mar i ánsk é nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Tel.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/2 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 1948776/2023 Počet listů/příloh: počet/počet
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1185529/2023/STR/Ro 19.9.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br>
<br>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako příslušný správní orgán v souladu
<br> s ustanovením § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje,že v odvolacím řízení vedeném proti rozhodnutí spis.zn.21685/2021/OST/LBo,č.j <.>
<br> ÚMČ P15 09152/2023/OST/LBo,které vydal Úřad městské části Praha 15,odbor stavební,byly
<br> v řízení doplněny podklady pro vydání rozhodnutí.Konkrétně XXXX do spisu doplněno:
<br> ……………………….<.>
<br> Ve smyslu ust.§ 36 odst.3 správního řádu mají účastníci řízení právo se k podkladům pro
<br> vydání rozhodnutí vyjádřit Účastníci se mohou vyjádřit k doplněným podkladům ve lhůtě do
<br> ………….Ode dne doručení tohoto vyrozumění <.>
<br> Do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout v budově MHMP,na
<br> adrese Jungmannova 29,Praha 1,v kanceláři odboru stavebního řádu č.dveří xxxx,3.patro,a
<br> to v pondělí a ve středu od 8.30-12.00 hod a od 13.00-18.00 hod,nebo kdykoli po předchozí
<br> telefonické domluvě <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
<br> Oddělení právní
<br> *MHMPXPMPGP8W*
*MHMPXPMPGP8W*
<br>
<br> 2/ 2 Č.j.MHMP 1948776/2023
<br> ředitelka odboru
<br> podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br>
<br> Obdrží:
<br> I.účastníci řízení dle ust.§ 27 odst.1 správního řádu a odvolatel,doporučeně,fyz.os.do vl <.>
<br> rukou
<br> 1...

Načteno

edesky.cz/d/7772600

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz