« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - výpůjčka části komunikace parc. č. 4237 k.ú. Vinohrady dle přílohy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2231230186.pdf
období:
<br> Hlavní město Praha
Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy <,>
a.s <.>
<br> se sídlem Veletržní 1623/24,Holešovice,170 00 Praha 7
<br> O Z N A M U J E
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> Z Á M Ě R
<br> V Y P Ů J Č I T
<br> část komunikace Hradešínská parc.č.4237 k.ú.Vinohrady za účelem stavebního
záboru pro: zařízení staveniště - oplocení,kontejnery,mobilní WC apod <.>
lokalita: Praha 10
<br> výměra.30 m²
<br> budoucí vypůjčitel
IWU,s.r.o.IČO: 07395680
Sídlo: Jana Zajíce 162/21,Bubeneč,170 00 Praha 7
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Veletržní
1623/24,Holešovice,170 00 Praha 7,nejpozdě ji do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX,e-mail: jana.neuvirtova@tsk-praha.cz
První den zveřejnění: 19.09.2023
Poslední den zveřejnění: 04.10.2023
<br> od 11.10.2023 do konce stavby

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz