« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - VŘ - pronájem NP Na Můstku 382/4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer VR Na mustku.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 1110144/2023 Vyřizuje/tel.:
<br> Sp.zn.: Mgr.Zuzana Hadrabová
<br> 236 002 646
<br> Datum: 08.09.2023 Počet listů/příloh: -/0
<br>
<br>
<br> OZNAMUJE
<br> ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> formou výběrového řízení prostory sloužící k podnikání (NP č.102) o výměře 34 m2
v přízemí objektu č.p.382,Na Můstku 4,který je součástí pozemku parc.č.477,k.ú.Staré
Město,obec Praha.Podmínky výběrového řízení a další informace jsou k dispozici elektronicky
na realitním portále: www.realitniportalpraha.cz <.>
<br>
Nabídky je nutné doručit osobně,v řádně zalepené obálce,označené slovy "výběrové řízení –
Na Můstku 382/4" nejpozději dne 19.10.2023 na podací místo,kterým je podatelna
Magistrátu hlavního města Prahy,Mariánské nám.2,Praha 1,a to do konce návštěvní doby
podatelny <.>
<br>
Nabídky doručené později nebo na jiné podací místo nebudou hodnoceny <.>
<br>
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo výběrové řízení
zrušit.Dále má právo podmínky výběrového řízení dodatečně změnit,případně doplnit.Dále si
vyhlašovatel vyhrazuje právo vyzvat stávajícího nájemce k dorovnání nejvyšší cenové nabídky <.>
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
<br> své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br> nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br> Ing.XXX XXX
<br> ředitel odboru
<br> podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br> První den zveřejnění: 19.09.2023 Poslední den zveřejnění: 19.10.2023
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor hospodaření s majetkem
<br> Oddělení využití a správy objektů
<br>
<br> *MHMPXPLQO03M*
MHMPXPLQO03M
<b...

Načteno

edesky.cz/d/7764816


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz