« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - krátkodobý pronájem části pozemků v k.ú. Háje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1909019_2023.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 1909019/2023 Vyřizuje/tel.:
<br> Sp.zn.: XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.09.2023 Počet listů/příloh: 1 / 0
<br>
<br>
<br> OZNAMUJE
<br> ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> krátkodobě části pozemků parc.č.1161/75,1161/77,1161/79,1161/81,1161/83 v kat.území
<br> Háje pro SVJ v domě Matúškova 799 a 880 v Praze 4 (investor: SVJ v domě Matúškova 799
<br> a 880 v Praze 4) o výměře 200 m2 za účelem užívání pozemků v rámci akce “Praha 11,Háje <,>
<br> Matúškova 799 a 800,parc.č.1153 a 1154,„Stavební úpravy bytového domu Matúškova 799
<br> a 800,Praha 11 - včetně zateplení objektu“ (k vyjádření EVM MHMP č.j.MHMP 1699058/2023
<br> ze dne 16.8.2023)
<br>
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
<br> své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
<br> výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXX XXX
ředitel odboru
<br>
podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br> První den zveřejnění: 19.09.2023 Poslední den zveřejnění: 05.10.2023
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor hospodaření s majetkem
<br> Oddělení využití a správy pozemků
<br>
<br> *MHMPXPMNSAQX*
MHMPXPMNSAQX
<br>
<br> 2023-09-14T13:53:29+0000

Načteno

edesky.cz/d/7764814


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz