« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru alergologie a klinická imunologie pro území hl. m. Prahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDR_Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb7B7927F.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 1912203/2023 Vyřizuje/tel.:
<br> Sp.zn.: S-MHMP 1898178/2023 Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.09.2023 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
<br>
<br> VYHLAŠUJE
<br> dle ust.§ 47 odst.1 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně
<br> a doplnění některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br> na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených
<br> služeb v oboru alergologie a klinická imunologie pro území hlavního města Prahy <.>
<br>
<br> Lhůta,v níž by uchazeč měl být schopen splnit předpoklady pro poskytování zdravotních služeb <,>
<br> jež jsou předmětem výběrového řízení: 03.02.2024 <.>
<br>
<br> Uchazeči,jehož přihláška má formální nedostatky,které uchazeč neodstraní ve lhůtě stanovené
<br> vyhlašovatelem,vrátí vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů (§ 50 odst.2 cit.zákona) <.>
<br>
<br> Písemné přihlášky1 uchazeče je nutno podat do 03.11.2023 odboru zdravotnictví MHMP <,>
<br> podatelna Jungmannova 35/29,Praha 1 <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> ředitelka odboru zdravotnictví
<br> Magistrátu hl.m.Prahy
<br>
<br> podepsáno elektronicky
<br>
<br> První den zveřejnění: 19.09.2023 Poslední den zveřejnění: 03.11.2023
<br>
1 Přihlášky včetně požadovaných příloh je nutné dodat v kopiích pro všechny zdravotní
pojišťovny,se kterými bude požadováno uzavření smlouvy o poskytování a úhradě
hrazených služeb,pro zástupce příslušné profesní organizace a odborníka pro druh
zdravotní péče,která má být uchazečem poskytována <.>
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor zdravotnictví
<br> Oddělení zdravotních služeb
<br>
<br> *MHMPXPMNWNSO*
MHMPXPMNWNSO
<br>
<br> 2023-09-18T05:48:02+0000

Načteno

edesky.cz/d/7764812

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz