« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista/specialistka rozvoje dopravy v odboru dopravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_ODO_3332_specialista-rozvoje-dopravy_VR170-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> *MHMPXPMP68MV*
MHMPXPMP68MV
<br> Č.j.: MHMP 1941629/2023
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 18.září 2023 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
<br> specialista / specialistka rozvoje dopravy
v odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 3332)
<br>
Sjednaný druh práce: specialista / specialistka rozvoje dopravy
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 11,struktura platu: základní
plat v 11.PT (25.280 Kč až 37.170 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době
(do výše 18.580 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • zpracování strategických a koncepčních dokumentů v oblasti udržitelné dopravy na území hl.města
Prahy se zaměřením na oblast městského zásobování
<br> • spolupráce při tvorbě Strategie městské logistiky pro Pražskou metropolitní oblast včetně jejího
prosazování
<br> • spolupráce s orgány veřejné správy a soukromými společnostmi v oblasti městské logistiky
• rozpracování a koordinace realizace návrhů opatření ze Studie městské logistiky (IPR 2019) s cílem
<br> snížení negativních dopadů na veřejný prostor
• sledování mezinárodních trendů v oblasti městské dopravy,prezentace aktivit hl.m.Prahy v oblasti
<br> udržitelné dopravy a městské logistiky na národních i mezinárodních setkáních a konferencích
• sledování vývoje problematiky nákladní dopravy na území Prahy,zejména zásobování
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí st...

Načteno

edesky.cz/d/7760871

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz