« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Výzva k odstranění odstaveného vozidla Renault Espace, stříbrné barvy, pozemek parc. č. 2751/7, k.ú. Stodůlky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyzva_k_odstraneni_odstaveneho_vozidla_Renault_Espace_3_.pdf
Městská část Praha 13
Úřad městské části
<br> Odbor životního prostředí
<br> VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA
S/P13-57429/2023 M.Líčková/470
<br> E-mail: lickovam@praha13.cz
13.9.2023
<br> Výzva k odstranění odstaveného vozidla dle ustanovení § 105 odst.1 zákona č <.>
542/2020 Sb <.>,o výrobcích s ukončenou životností
<br> Úřad městské části Praha 13,jako příslušný správní orgán dle ust.§ 105 odst.1 zákona č <.>
542/2020 Sb <.>,o výrobcích s ukončenou životností (dále jen “zákon o výrobcích““),ve spojení
s ust.§ 32 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
předpisů,a obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyzývá
<br> dle ust.§ 105 odst.1 zákona o výrobcích neznámého vlastníka osobního automobilu tovární
značky Renault Espace,barvy stříbrné,umístěného na parc.č.2751/7 v k.ú.Stodůlky <,>
<br> aby ve lhůtě 1 měsíce od zveřejnění této výzvy na úřední desce Úřadu městské části Praha
13 předal výše uvedené vozidlo osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností
k jeho ekologické likvidaci nebo přemístil vozidlo na místo,kde nebude ohrožovat životní
prostředí ani narušovat vzhled městské části <.>
<br> Nedojde-li k odstranění nebo přemístění výše uvedeného vozidla ve stanovené lhůtě,předá
Úřad městské části Praha 13 vozidlo osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou
životností (k ekologické likvidaci),a to na náklady vlastníka vozidla <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 14.8.2023 obdržel Úřad městské části Praha 13,odbor životního prostředí podnět o
zanechání odstaveného vozidla tovární značky Renault Espace,bez registrační značky <,>
umístěného na parc.č.2751/7 v k.ú.Stodůlky (orná půda) za objektem budovy prodejce
vozidel HYUNDAi,se sídlem Bucharova 16,Praha 13 <.>
<br> str.1/2
<br> Městská část Praha 13 IČ: 00241687 Tel.ústředna: epodatelna@praha13.cz
Sluneční nám.2580/13 DIČ: CZ00241687 235 011 111 ID datové schránky:...
Vrak_Bucharova.pdf

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz