« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Tuřanská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-09-18 VV ul. Tuřanská
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0423112/2023/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0412345/2023/2 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-215521-1/ČJ-2022-0602DI <,>
<br> v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 18.10.2022,jimž je podle § 77 odst.2 písm <.>
<br> b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
<br> inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie
<br> ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnici II/380: ul.Tuřanská.Vše bude
<br> provedeno v rozsahu uvedeného výkresu,který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> zpracovaného společností AQUA PROCON s.r.o <.>,Palackého třída 768/12,Brno-Královo Pole <,>
<br> IČ: 46964371 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu prodloužení platnosti přechodné úpravy provozu
<br> z důvodu rekonstrukce rodinného domu,Tuřanská ...
2023-09-18 VV ul. Tuřanská_Výkres
7—C)_ _;_ --.?>: „* „ - Š POLICIE CESKÉ REPUBLIKY,„,LEGENDA GRAFICKEHO ZNACENI Městské ředitelství palici-= Bmo _ MAGISTRÁT MĚSTA BRNA _ OBJEKT RODlNNÉHO DOMU,PARCO.978 Odbor dopravy Q Dopravní inspektorát,pracoviště dnpmvníhn inženýrství _ SOUSEDNi smwici OBJEKTY Kounicova 67,BRNO 990/2 v HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU - 020 ' A _ / Odsouhlasenn dne 18.1.0.2322,/ „» % m NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNl ZNACENl Š Pod &.j.: ERPB 52 1521—1 [GJ—QDQQ-OEOQDI ““ v kontextu „a j.: Niš—1456864 [ČJ—202 mmm E83 L Maš 772.&.36112000 Sb.*= 5 —— z.č.1311997 sn.m | _ _ " | | Revize Pap/'s rev/ze Datum rex/Bel
<br> Projektant ddčí část/' PD _ _ _.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,_,AQUA PROCON s.r.o.“' AQUA.Projektová a inženýrská společnost Palackého tř.12.612 00 Brno 'A PROCON tel.: +420 541 426 011
<br> E-mail: infu©aquaprucon.cz vavnquapmcun.cz
<br> ZadPaVšdW'Pm/bk'af" Ing.Ondřej Béloušek
<br> Vypracoval Ing.XXXXXX XXXXXXXX __ _ Kanlm/aval Ing.arch.XXXX XXXXXXX ' """""""" ' '.— Generá/ru'pfa/ekíant
<br> AQUA PROCON s.r.o.<.> Projektová a inženýrská Společnost AQUA Palackého tř.12.612 00 Brno A PROCON lel.:1>l42l:]541 425 011 E-maIl: iniogaquapruconxz
<br> www.aquaprocon.cz
<br> MEVNÍ'Š'MM“ Ing arch.XXXX XXXXXXX ma'/""'"ŽMÝme/Ék'“ Ing.arch.XXXX XXXXXXX ln vesta! M/šfa sta vb y
<br> Manželé Jiří :: Lenka Tuřunskó 660/61,620 00
<br> Rozmanovi Brno—Tuřany
<br> U Leskavy782/27,625003rno k.ú.Tuřany [613171]
<br> Dar—celu Č.978
<br> Farná! 2><A4 | Mši/m.| Stupeň DUR+DSP | Datum 08/2020 | Zakázková čís/a 1546120-72 Projekt
<br> REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA RODINNÉHO DOMU
<br> TUŘANSKÁ 61,BRNO C — SITUACNI VYKRESY
<br> Souprava
<br> PňYo/za Čísla pří/any Re viza
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0.4 0

Načteno

edesky.cz/d/7756334

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz