« Najít podobné dokumenty

Obec Přezletice - VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3796, Z 3834 a Z 3835 vlny 32 [PDF, 236.18 kB]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přezletice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3796, Z 3834 a Z 3835 vlny 32 [PDF, 236.18 kB]
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br> Příloha č.1 k č.j.:
MHMP 1923774/2023
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš tě: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
e-mail: pos ta@praha.e u,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
<br> návrhu změny vlny 26 – opakované veřejné projednání
Z 3500/26
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55b odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hl.m.Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
informuje o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26 Územního plánu
sídelního útvaru hl.m.Prahy (dále jen „Změna ÚP) <.>
<br> Přehledný seznam změn,obsahující základní informace,je umístěn v závěru této vyhlášky <.>
<br> Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.16/11
ze dne 16.4.2020,kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným postupem
pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
<br> Návrh Změny ÚP a VVURÚ byl veřejně projednán v době od 28.6.2022 do 4.8.2022
a na základě vyhodnocení výsledků tohoto veřejného projednání pořizovatel dospěl k
závěru,že bude nutná podstatná úprava návrhu Změny ÚP ve smyslu § 53 odst.2
stavebního zákona,a rozhodl o konání opakovaného veřejného projednání <.>
<br> Upravený návrh Změny ÚP se podle § 53 odst.2 věty třetí stavebního zákona
v opakovaném veřejném projednání projednává v rozsahu těchto úprav <.>
<br> VVURÚ bylo projednáno v rámci výše zmíněného veřejného projednání a s ohledem na §
53 odst.2 větu třetí stavebního zákona není předmětem tohoto opakovaného veřejného
projednání <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43 odst <.>
4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55b...

Načteno

edesky.cz/d/7754813

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přezletice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz