« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Aukční vyhláška k prodeji pozemku p. č. 208/3 v k. ú. Radotín u Lipníka nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška k prodeji pozemku p. č. 208/3 v k. ú. Radotín u Lipníka nad Bečvou
6773/OPR/2023-OPRM Čj.: UZSVM/OPR/6151/2023-OPRM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> č.EAS/OPRI00912023
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 4.10.2023 v 10:00 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 5.10.2023 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Přerov,Bajákova 831 116,750 02 Přerov <.>
<br> Kontaktní osobou je Bc.Veronika Chodúrová,tel.581 250 636
<br> E—mail: veronika.chodurova©uzsvm.cz
<br> II.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1 <.>
<br> Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 14.000,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-9127761I0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do konce dne 3.10.2023.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním...

Načteno

edesky.cz/d/7752939


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz