« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení-ul. Zahradní Lipník B.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-ul. Zahradní Lipník n. B..pdf
|_ _I L _! N RESENA LOKALITA © _„ a _? ?? SŽ * “ „ ' Hk “% í * *; “* B 29 a 2 i? E d co _____._._ 52— N "ff-' ; u u _ „ " 'L'Jei „ <.>,B - *: rrrrr a - * * Bří ;: ř ;,+.“a.Ě ul.Zahradnl M? [ |,ndfí1 SA + Z 2 s „e * Mši/\W.*.g.! '? ŘÉÍGIZOA OINÍIN :e a 5.4 „ / ; I “- = wsz-P [jtfaí 3 „ „ „ ezoz OL L9- 6 SL EL 3 na Dum s pecovatelskou sluzbou Y / a LG 82 9 h &ij El UJ GZ" pS El ?i,by? WD imf C _ 33 %23 __,_„ „$"“.“QF Ú mao" L9 6% m3 QE— l'b: WN? %23 ŠIŠNW; až? EČV U N | : gaz-q IOQUMS.93 9 x;."».kou/2222; /'2st/L1f2»o 21 !| L' 52—— 0314190,ng „,řez./eff: ez t_ě/ ?:: „Qor/ ___1_______Í____—————— u— JME vf.7 4on few—(z?fgg.<.> 2/0“—.<.>.<.> __'207_3 ffoťý Souhradní POZ AM KA.$a? -.<.>,-,<.> „,DopravníznačeníB28 bude umístěno7dní P 4 32% Stavajlm swsle dopravni znaceni před začátkem dopravního omezení A15$ N " "hd' 'í'd ' "' 328 f avrzen c 0 ne sws e 0 ravnl zn cenl.:: F %? e pre p a E13: Datum začátku a konce platnosti Lr) &.doprav.značení &; POZNAMKA: v co Stávající svislé dopravní značení je zakresleno Ří— ŘÍ: Šo— v rozsahu nutném pro návrh.© Í—— Áuu'p <.>,<.> „„j.;.knu.f JIŘÍBŘENEK V/í 131,7“an m ní XXXX XXXXXX Í Jlří BĚenek t “X ; ?.„,„ proje tová činnos '“ í ' JlR' BRENEK Na Obecní 1523/10,700 30 Ostrava-Hrabůvka Anuita/„ XXXX XXXXXX IČ : XXXXXXXX tel.: XXXXXXXXX “ = VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY DOMU s PEČOVATELSKOU SLUŽBOU v LIPNÍKU NAD BEČVOU whirmmfrf: H&B delta,s.r.o <.>,Bobrky 382,755 01 VSETÍN PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ mmm Září' 2023 mnm „Am-„ ÍÍiíl'rJn'ilr ílťiín'ktn 1 :500 N FHI,<.>.1 5 UI.Zahradní -zábor parkovací plochy pro zařízení staveniště.1.etapa,;,<,> „„ „;,- „„ 171/2023 v- \'—
<br> ul.Zahradní
<br> Lndm SA + 2 Z
<br> _______________ VLS “W ».Ř'EICIIZOA.\ Š / UL u ( [š?r Éwaí-pea __ ' El SZOZ'ZL'SL- LL L-EL ?.1 az 9 fx % W UJ GL ' PB HEI „ " “ ' '9L—'6'LL1€L3EÍ Dum s pečovatelskou sluzbou 2303 ZL SZ 9 \/ f ] \ | 1 Souhradní % ! i Í d q
<br> RESENA LOKALITA,% '.ě 113333511.<.> %R " *?.n !J H.%;“ É % 2
<br> „u gamma'-Í
<br> ' vl“
<br> FEM
<br> Na Emmě
<...
Stanovení doprav. značení-ul. Zahradní Lipník n. B..pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše spis.zn.: MU/22728/2023/4200 Naše čj.: MU/22909/2023/SÚ-SH Počet stran: 3 Počet příloh: 1 Počet stran/svazků příloh: 2 Počet a druh příloh v digit.podobě: 2 Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5 Vyřizuje: Telefon: E-mail: XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX mhradilova@mesto-lipnik.cz Datum: Vypraveno dne: XX.09.2023 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu č.33/2023 Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel dne 11.09.2023 návrh spol.H & B delta,s.r.o <.>,IČO 258 35 661,Bobrky 382,755 01 Vsetín,na stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci III.tř.v ul.Zahradní v Lipníku nad Bečvou z důvodu umístění zařízení staveniště na místní komunikaci (parkovišti) před domem čp.1393,z důvodu stavby „Výměna střešní krytiny domu s pečovatelskou službou“.Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem Přerov,stanovisko ze dne 11.08.2022 pod čj.KRPM-109543-2/ČJ-2022-140806 s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích Místo přechodné úpravy : Lipník nad Bečvou,místní komunikace ul.Zahradní Důvod úpravy : umístění zařízení staveniště Doba úpravy...

Načteno

edesky.cz/d/7726149

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz