« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-09-15 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek- pozemek p.č. 4033 Tuřany
ODBOR VŠEOBECNÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.arch.XXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
medek@turany.cz
<br> 13.9.2023
<br>
<br>
<br> Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
<br>
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v pozdějším znění <,>
<br> zveřejňujeme záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat:
<br> Pozemek p.č.4033 o výměře 396 m2 (zahrada) v k.ú.Tuřany
<br> Pozemek je propachtován.Jedná se o přidání pachtýře <.>
<br>
<br> Své připomínky a nabídky k uvedenému záměru mohou občané zasílat do 15 dnů od zveřejnění
<br> tohoto záměru:
<br>  písemně na adresu: ÚMČ Brno – Tuřany
Tuřanské náměstí 1
<br> 620 00 Brno
<br>  emailem na adresu: podatelna.turany@brno.cz
<br>  datovou schránkou: f9ubyek
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXX
<br> starosta MČ Brno - Tuřany
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: ________________________
<br>
<br> Sňato: ________________________
<br>
<br>
<br>
<br> _________________________________________
<br> razítko a podpis osoby odpovědné za vyvěšení záměru
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZVEŘEJNĚNO OD:
<br> DO:
<br> NAŠE ČJ.:
<br> SPIS.ZN.:
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> DATUM:

Načteno

edesky.cz/d/7722847

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz