« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - VV_TDZ OOP č.44/2023-Petřvald-Besip

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

TDZ_Město_Petřvald_Besip.pdf
T ll'í1b,<,> 'io81 F,l',l,I í,<,> llŤ 23 -OtÍ- 2023 Í:Ó:)i,:rW(::Eí <.>,7ss oc +ihpvutA por.Inřemlsa : FI ODSOUHLAŠENA pŘíiom ke SOVOní ffíaliií iiuLiu přutlC dnč úpiaa pnovozu na pozemních komunlkackti Městským úř.$rn p0og0 :;==pů-====&8,D7.2023 LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENí nové svislé ll dopravni značeni E9 - s mbol 203 nové svíslé " 5 X [ Íg dopravní značem LJ nové vodorovné dopravní značení VIOb (termoplast,barva bílá) nové vodorovné dopravní značení V12d (termoplast,barva žlutá) nahrazeno provederí + doplněno instalad vodonného dopravnIho ;,'; ffir stávapcí svislá DZ A12 na slóupu VO bude nahrazeno svíslým dopravním značením DZA12 v retroreflexrím provederú +doplněno nstalacl vfflantného značeníV15sesymbaIemSDZč.A12 " : dopravn(ho li.í POLICIE česxÉ 'REPllBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELS1'VÍ POLICIE 2a -' 2a23 MORAV8KOSLEZSKÉMO KRAJE oopmzxť INSPEKTORAr LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ ÁA12 stávající svíslé dopravníznačení (bude zrušeno) por.In navržené svíslé dopravní značení navržené vodoromé kesŮtaríuo""veríuíum"rat"'nfsne5@=" L'LOú"ii- Za správnost Uprava dopravního značení ul.šenovská u Mš Petřvald VÝKRES DOPRAVNJHO zsúčehí 'VďPRACOVAL ING.<.> LIPŤAK WPEŇ DATUM MĚŘI1'KO FORMA'T (1612023 1:700 2 x A4 MG.PAVOL LJPTÁJ: Vrchlického 1207/1ů 716 0I) Oslrava-Radvanice 1eL725789 xčoiogíúos ztvcčlsho zozaii č: pQl(osy 3 F" g:.-3EB mqcu ř Í;ŇJ'] tilb 1:í42í1 ] \\ '! í585f 55Na i,+íi % 2F,etřvafd,' Parcelace ;ť'áiě;H;:=offi:"T'Ť:='!-j9 2 3 -05- Th%'3' POLIQIE óesiď REPU8LIKY KRAJSl POLlCIE óisxÉ ŘEPUBLIKY KF'ŮSKÉ ŘEDlmLSWl POLCIE iKMť= iM.m @ORA1/SK08LĚ2?KÉH0- UZ!-MN! oosoFl mvíh'A,DOPRAVNí INSPĚKTORAT ': /.! - OdsouhlasenO dna: 3 Í] -Otr 2013' a /.<.> - -( přlloha č.2023-09-13T06:29:45+0000
g3278786.pdf
*MUORX01TDGQ5*
<br>
<br> Úřední hodiny Kontakty Bankovní spojení
Po,St: 8:00–11:30 a 12:30–17:00 IS DS: r7qbskc ČSOB a.s Praha,pobočka Orlová
Čt: 8:00–11:30 a 12:30–13:30 E-podatelna: posta@muor.cz číslo účtu: 104904012/0300
Út,Pá: (pouze pro objednané) Tel./ Fax: 596 581 111 / 596 581 123
Web: www.mesto-orlova.cz IČO: 00297577
<br>
<br> Město Orlová
Městský úřad Orlová
Osvobození 796,735 14 Orlová-Lutyně
<br> odbor dopravy
Kpt.Jaroše 1345,73514 Orlová-Lutyně
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.: MěÚP 4682/2023
<br>
<br> Město Petřvald
náměstí Gen.Vicherka 2511
73541 Petřvald
<br> ZE DNE: 2023-07-10 00:00:00.000000
Č.J.: MUOR 96174/2023
SPIS ZN.: MUOR S 14834/2023/OD/SEZ
VYŘIZUJE: Žaneta Seberová
TEL.: 596 581 626
FAX: 596 581 630
E-MAIL: zaneta.seberova@muor.cz
DATUM: 12.09.2023
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.44/2023
<br> pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Petřvaldě
<br> Odbor dopravy Městského úřadu v Orlová jako příslušný správní orgán ve věcech stanovení místní
úpravy provozu na pozemní komunikaci dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a podle § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu na základě návrhu Město Petřvald,náměstí Gen.Vicherka 2511,73541 Petřvald <,>
přijatého dne 10.07.2023 zveřejňuje opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v městě Petřvald
<br> Místo úpravy: ul.Šenovská č.II/473,ul.Březinská,náměstí Gen.Vicherka,oblast na ul <.>
Parcelacích,ul.Podlesní,k.ú.Petřvald u Karviné viz.situační schéma
<br> Způsob vyznačení:
<br> 1.Vodorovné dopravní značení V15 se symbolem SDZ A12b – děti na silnici
II/473 ul.Šenovská,kde bude zároveň provedena výměny stávajícího dopravního značení
A12b – děti za stejné d...

Načteno

edesky.cz/d/7722785

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz