« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - Silnice II-438: BpH - HpH, PD č. 5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - Silnice II-438: BpH - HpH, PD č. 5
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> *MBPHX00ODLIS*
MBPHX00ODLIS
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
SP.ZN.: SÚ/197/2023/Ko-6/R-387
Č.J.: MUBPH 21713/2023
<br> OPR.ÚŘ.OSOBA: XXXXX XXXXXXXXX
<br>
TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: tomas.korycanek@mubph.cz
<br> DATUM: 08.09.2023
<br>
Město Bystřice pod Hostýnem,IČ: 002 87 113,Masarykovo nám.137,768 61 Bystřice
pod Hostýnem
<br> Ředitelství silnic Zlínského kraje,p.o <.>,IČ: 709 34 860,K Majáku 5001,760 01 Zlín
<br>
<br> RO Z HO DNUT Í
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
<br> Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,IČ: 709 34 860,K Majáku 5001,760
01 Zlín a Město Bystřice pod Hostýnem,IČ: 002 87 113,Masarykovo nám.137,768 61
Bystřice pod Hostýnem,zastoupeno organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková
organizace,IČ: 709 34 860,K Majáku 5001,760 01 Zlín (dále jen "stavebníci") podali dne
12.04.2023 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: "Silnice II/438:
Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem; PD č.5: Silnice II/438: Hlinsko pod
Hostýnem,průjezdní úsek",SO 105.1 - Silnice II/438,SO 105.2 - Stavební úpravy
silničních obrub,SO 105.3.2 - Úpravy a napojení ploch za obrubou“ na pozemcích: parc.č <.>
920/1,131/1,855/2,108/9,943/1,943/2,263/20,922/2,1100/1,920/4,920/2,vše v k.ú <.>
Hlinsko pod Hostýnem.Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení
platnosti stavebního povolení sp.zn.: ODS/347/2018/MaBa5 ze dne 31.10.2018,které nabylo
právní moci dne 01.12.2018 a jehož platnost byla následně prodloužena rozhodnutím správního
orgánu ze dne 22.03.2021 pod sp.zn.: SÚ/574/2020/Ko-8/prodl.SP-199,které nabylo právní
moci dne 22.04.2021 <.>
<br> Popis stavby:
Předmětem stavby je stavební úprava silnice II/438 v průjezdním úseku obce Hlinsko pod
Hostýnem.V celém úseku bude stávající oboustranná ...

Načteno

edesky.cz/d/7709027

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz