« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Maršovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Maršovice
Stránka 1 z 2
<br> město Benešov tel.: +420 312 821 111 datová schránka: cb4bwan
<br> Masarykovo náměstí 100 e-mail: epodatelna@benesov-city.cz www.benesov-city.cz
<br> 256 01 Benešov
<br>
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
<br>
tel: +420 312 821 111
e-mail: epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ – ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br>
ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/358020/2023/VÝST
<br>
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/192437/2019/Fiš
<br> VYŘIZUJE: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jisova@benesov-city.cz
<br> DATUM: 13.09.2023
<br>
Městys Maršovice,Maršovice č.p.89,257 55 Maršovice
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MARŠOVICE
<br> Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě návrhu obsahu Změny.č.1
územního plánu Maršovice pořídil Změnu č.1 územního plánu Maršovice.V souladu s ustanovením
§ 165 odst.3 stavebního zákona oznamuje pořizovatel vydání územně plánovací dokumentace <.>
<br>
Změnu č.1 územního plánu Maršovice vydalo zastupitelstvo obce Maršovice na svém zasedání dne
23.05.2023 formou opatření obecné povahy svým usnesením č.035/2023.Změna územního plánu
a úplné znění územního plánu po této změně bylo doručeno veřejnou vyhláškou.Dotčeným orgánům
je toto oznámení zasíláno jednotlivě.Úplné znění územního plánu Maršovice opatřeno záznamem
o účinnosti bude uloženo k nahlédnutí:
<br>
 na obecním úřadě Maršovice <,>
<br>  na obecném stavebním úřadě Městského úřadu Benešov <,>
<br>  na oddělení úřadu územního plánování Městského úřadu Benešov <,>
<br>  na Krajském úřadě Středočeského kraje <.>
<br> Územní plán vydaný formou opatření obecné povahy bude dále k nahlédnutí na internetových stránkách
obce Maršovice a geoportálu Středočeského kr...

Načteno

edesky.cz/d/7698096

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz