« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - zakázkář specialista / zakázkářka specialistka v odboru investičním

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_INV_1408_zakazkar.specialista_VR166-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> *MHMPXPMN4LT1*
MHMPXPMN4LT1
<br> Č.j.: MHMP 1891629/2023
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 12.září 2023 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
<br> zakázkář specialista / zakázkářka specialistka
v odboru investičním Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 1408)
<br>
Sjednaný druh práce: zakázkář specialista / zakázkářka specialistka
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 11,struktura platu: základní plat
v 11.PT (25.280 Kč až 37.170 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
18.580 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek
• zajišťování termínové a věcné koordinace přípravy a průběhu zadávání veřejných zakázek
• vyhodnocování dodavatelů z hlediska dodržení všech smluvních závazků vyplývajících ze
<br> zadávacího řízení po ukončení realizace zakázky
• zpracování materiálů pro XXXX a Zastupitelstvo hl.města Prahy v souvislosti s přípravou nebo
<br> průběhem zadávání veřejných zakázek
• zajišťování evidenční povinnosti ve vztahu k zadávání veřejných zakázek k ústředním správním
<br> úřadům
• zajišťování veškeré dispozice s jistotami poskytnutými v souladu se zákonem v zadávacím řízení
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<br> český jazyk
c) plná svéprávnost
d) bezúhonnost2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/7676073

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz