« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

03. Sdělení k žádosti o poskytnutí informací - Jindřich Szwed.pdf
*MUPTX00701PC*
<br>
www.petrvald-mesto.cz IČ: 00297593 Bankovní spojení:
tel.: 596542911 DIČ: CZ00297593 Česká spořitelna,a.s <.>
email: podatelna@petrvald-mesto.cz č.účtu: 19-1721679329/0800
<br>
Město Petřvald
Městský úřad Petřvald,Odbor výstavby a životního prostředí
náměstí Gen.Vicherka 2511
73541 Petřvald
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
V Zimném dole XXX
XXXXX Petřvald
<br> ZE DNE: 2023-08-10 00:00:00.000
NAŠE ČJ.: MěÚP 5432/2023
SPIS ZN.: 555/2023/VaŽP/Šo
VYŘIZUJE: XXXXXXX XXXXXX
TEL.: + XXX XXX XXX XXX
E-MAIL: sopova@petrvald-mesto.cz
DATUM: 14.08.2023
<br>
Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k
informacím,v platném znění
<br> Městský úřad Petřvald,odbor výstavby a životního prostředí,obdržel dne 11.8.2023 žádost o poskytnutí
informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění,kterou podal p <.>
Ing.XXXXXXXX XXXXX,nar.X.X.XXXX,bytem V Zimném dole 224,735 41 Petřvald (dále jen žadatel) <.>
<br> 1.Žadatel požadoval: „Zaslání Pasportu komunikace na ulici V Zimném dole,735 41 Petřvald se všemi
dostupnými informacemi (jako např.: geodetické zaměření,třída silnice,technický stav vozovky,vlastník
komunikace,vlastník pozemků pod ní a podobně…).“
<br> Sdělení:
<br> Přílohou tohoto sdělení je karta komunikace ul.V Zimném dole vedená pod číslem „86c“ včetně
dopravního značení,seznamu zásahů a oprav a výřezů sedmi jednotlivých úseků komunikace ze systému
AMEServer <.>
<br> Karty komunikací jsou historické dokumenty,které byly vytvořeny v osmdesátých letech minulého století
a ke kterým jsou následně přikládány aktuální záznamy.Kompletní zaměření všech místních komunikací <,>
kterých je na území města Petřvaldu cca 65 km,nemáme k dispozici <.>
<br> 2.Žadatel požaduje informaci: „Existuje Obecně závazná vyhláška obce (pro Petřvald),která stanovuje
vzdálenost výstavby plotu od hranice pozemku sousedícího s veřejně přístupnými pozemními
komunikacemi či s veřejným...

Načteno

edesky.cz/d/7673325

Meta

Územní plánování   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz