« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - projektový manažer / projektová manažerka v odboru projektového řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_PRI_2806_projektovy-manazer_VR165-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> *MHMPXPMMM46I*
MHMPXPMMM46I
<br> Č.j.: MHMP 1879360/2023
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 8.září 2023 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
projektový manažer / projektová manažerka
<br> v odboru projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy
(kód 2806)
<br>
Sjednaný druh práce: projektový manažer / projektová manažerka
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 12,struktura platu: základní plat
ve 12.PT (27.250 Kč až 40.120 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
20.060 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
Stručná náplň práce
<br> • koordinace a metodické vedení činnosti odborů Magistrátu hl.města Prahy (MHMP) v souvislosti s
čerpáním finanční podpory ze zdrojů ESIF fondů,komunitárních programů,finančních mechanismů
EHP/Norska,Programu švýcarsko-české spolupráce a dalších dotačních programů za účelem
rozvoje činnosti organizace
<br> • aktivní vyhledávání dotačních příležitostí z fondů EU
• koordinace přípravy projektových záměrů s věcně příslušnými odbory (s výjimkou žádostí do
<br> prioritní osy 5 OP Praha pól růstu ČR)
• poskytování koordinační,metodické a konzultační podpory odborům v oblasti realizace projektů
<br> spolufinancovaných z Evropské unie zejména z hlediska organizačního,finančního a personálního
zajištění
<br> • koordinace činností z hlediska projektových záměrů s klíčovými organizacemi zřizovanými hl <.>
městem Prahou ve strategických oblastech (věda,výzkum,inovace,podnikání,doprava)
<br> • správa a aktualizace centrální databáze projektů financovaných z fondů EU
• monit...

Načteno

edesky.cz/d/7635660

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz