« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - SO Mezihoří - Návrh rozpočtu na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SO Mezihoří - Návrh rozpočtu na rok 2024
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mezihoří IČO 750 70 065 na rok 2024
<br>
Příjmy
Rozpočtová
<br> skladba
Schválený
<br> rozpočet r.2023
<br> Rozpočet po
změnách r.2023
<br> Návrh rozpočtu
na rok 2024
<br> Transfer od obcí Pol.4121 534 400 Kč 577 500 Kč 162 000 Kč
<br> Příjmy z poskytování služeb 3639 2111 103 200 Kč 103 200 Kč 103 000 Kč
<br> Příjmy celkem celkem 637 600 Kč 680 700 Kč 265 000 Kč
<br>
Výdaje
<br> Mzdy 5011 456 000 Kč 456 000 Kč 120 000 Kč
<br> Dohody PP,DPČ 5021 0 Kč 27 500 Kč 45 000 Kč
<br> Sociální pojištění 5031 112 500 Kč 112 500 Kč 25 000 Kč
<br> Zdravotní pojištění 5032 41 000 Kč 41 000 Kč 9 000 Kč
<br> Povinné pojistné 5038 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč
<br> Drobný dlouhod.majetek 5137 0 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
<br> Materiál 5139 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč
<br> Poštovné 5161 500 Kč 500 Kč 500 Kč
<br> Telefonní služby 5162 4 300 Kč 4 300 Kč 1 000 Kč
<br> Služby pen.ústavů 5163 1 500 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč
<br> Služby zpracování dat 5168 8 300 Kč 8 300 Kč 8 000 Kč
<br> Ostatní služby 5169 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
<br> Programové vybavení 5172 0 Kč 5 600 Kč 6 000 Kč
<br> Cestovné 5173 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč
<br> Pohoštění 5175 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč
<br> Ostatní výdaje 5179 500 Kč 500 Kč 500 Kč
<br> Platby daní a popl.SR 5362 26 000 Kč 26 000 Kč 26 000 Kč
<br> Výdaje celkem § 3639 662 600 Kč 705 700 Kč 265 000 Kč
<br> Financování 8115 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč
<br> Závazný ukazatel – paragraf
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX <,>
předseda svazku
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední a elektr <.>
úřední desce obce dne: …………
<br>
<br> Sňato z úřední a elektronické úřední desky obce dne: ……………….<.> ………………………

Načteno

edesky.cz/d/7633751


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz