Obec Chvalkovice (Vyškov)

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://chvalkovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Chvalkovice
Chvalkovice 61
683 41 Chvalkovice

Datová schránka: u4ja2q6
E-mail: ouchvalkovice@infos.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2024 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - hromadný předpisný seznam DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024 pro ostatní poplatníky
23. 05. 2024 MěÚ Bučovice, Odbor rozvoje a územního plánování - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení pořízení 6.úplné aktualizace "Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Bučovice"
23. 05. 2024 Pozvánka na DĚTSKÝ DEN, v sobotu 1.6.2024 od 13hod na fotbalovém hřišti
23. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb v obci pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024
21. 05. 2024 Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce 29.5.2024
21. 05. 2024 Muzeum Vyškovska - Pozvánka na XIX. vyškovská muzejní noc, 24. května 2024 od 16 do 22hod.
17. 05. 2024 KrÚ JMK - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovující bližší podmínky uplatňování Zásad regulace Pajasanu žláznatého (Ailanthus altisima) v České republice
17. 05. 2024 Obec Lysovice - Pozvánka na Vojenský den v Lysovicích "na poldru - 2024", sobota 25.5.2024, od 10hod
13. 05. 2024 Ztracený pes - Orlovice a okolí
09. 05. 2024 MAS Vyškovsko - Informace o vyhlášení výběrových řízeních na pozice KOMUNITNÍ PRACOVNÍK A METODIK (HPP v součtu 1,0 úvazku) a KOMUNITNÍ PRACOVNÍK (DPP) v rámci projektu Podpora sociálního začleňování na území MAS Vyškovsko, z.s. z Operačního programu Zamě
09. 05. 2024 MAS Vyškovsko - Informace o vyhlášení výběrových řízeních na pozice KOMUNITNÍ PRACOVNÍK A METODIK (HPP v součtu 1,0 úvazku) a KOMUNITNÍ PRACOVNÍK (DPP) v rámci projektu Podpora sociálního začleňování na území MAS Vyškovsko, z.s. z Operačního programu Zamě
06. 05. 2024 MAS Vyškovsko a obec Nesovice - Pozvánka na Workshop pro neformálně pečující osoby
06. 05. 2024 RESPONO - Oznámení o mobilním sběru a odvozu nebezpečného odpadu a elektrozařízení, sobota 11.5.2024, 9:30 - 10 hod
04. 05. 2024 Atletika Milonice a Lesní správa Bučovice - Pozvánka na SÁZENÍ STROMŮ NA OBNOVU LESA v okolí kopce Hradisko
04. 05. 2024 MěÚ Bučovice, odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II. a III. třídy ve správním území ORP Bučovice
02. 05. 2024 MVDr. Dušan Skrip - OČKOVÁNÍ PSŮ proti vzteklině 6.5.2024, od 17 do 18hod.
01. 05. 2024 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - hromadný předpisný seznam DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024 týkající se výhradně poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO
30. 04. 2024 MUDr. Petra Fialová - DOVOLENÁ od 2.5. do 3.5.2024
30. 04. 2024 Atletika Milonice a Lesní správa Bučovice - Pozvánka na SÁZENÍ STROMŮ NA OBNOVU LESA v okolí kopce Hradisko
30. 04. 2024 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - hromadný předpisný seznam DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024 pro ostatní poplatníky
30. 04. 2024 MAS Vyškovsko a obec Nesovice - Pozvánka na Workshop pro neformálně pečující osoby
30. 04. 2024 Nemocnice Vyškov, p.o. - Pozvánka na Den zdraví a hygieny rukou, 14.5.2024
24. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024 - Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
24. 04. 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků, Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024
18. 04. 2024 Pozvánka na Stavění máje a Pálení čarodějnic - 30.4.2024
12. 04. 2024 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - hromadný předpisný seznam DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
12. 04. 2024 MěÚ Bučovice, Odbor rozvoje a územního plánování - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení pořízení 6.úplné aktualizace "Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Bučovice"
11. 04. 2024 ZP Hvězdlice - Oznámení o sázení brambor 13.4.2024 do 15:00
11. 04. 2024 Svoz odpadů v obci Chvalkovice - Papír, Plast, Bioodpad
10. 04. 2024 RESPONO - Oznámení o mobilním sběru a odvozu nebezpečného odpadu a elektrozařízení, sobota 11.5.2024, 9:30 - 10 hod
09. 04. 2024 RESPONO - Oznámení o mobilním sběru a odvozu nebezpečného odpadu a elektrozařízení, sobota 11.5.2024, 9:30 - 10 hod
08. 04. 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024
04. 04. 2024 KrÚ JMK, Odbor životního prostředí - Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje
19. 03. 2024 MěÚ Bučovice, odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II. a III. třídy ve správním území ORP Bučovice
13. 03. 2024 MěÚ Bučovice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Vedoucí/vedoucího odboru sociálních věcí
11. 03. 2024 KrÚ JMK, Odbor životního prostředí - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovuje se odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat jedince kormorána velkého s platností a účinností od 1.4.2024 do 31.3.2029
09. 03. 2024 Obec Letonice - Pozvánka na Besedu o četnících a Četnických humoreskách, 15. března 2024, sál Obecního domu
08. 03. 2024 ZP Hvězdlice, a.s. - Brambory, řepa - příjem objednávek do 29.3.2024
08. 03. 2024 MěÚ Bučovice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Vedoucí/vedoucího odboru sociálních věcí
08. 03. 2024 EG.D, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.3.2024 - Zámek Komorov
08. 03. 2024 Schválený závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2023 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
04. 03. 2024 Schválený závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2023 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
03. 03. 2024 Pozvánka na Dětský karneval 17.3.2024, na sále KD ve 14 hod.
26. 02. 2024 PLÁNOVANÉ OBECNÍ AKCE 2024
24. 02. 2024 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - informace ohledně daně z příjmů fyzických osob
23. 02. 2024 Krajský úřad Jihomoravského kraje - Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje
23. 02. 2024 Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce 1.3.2024
22. 02. 2024 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - informace ohledně daně z příjmů fyzických osob
15. 02. 2024 Nabídka pro zájemce o provozování kavárny na náměstí Svobody 823 v Bučovicích
15. 02. 2024 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce 21.2.2024

XML