« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Oznámení o konání ohňostroje_Den tradic 16.092023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání ohňostroje_Petřvald.pdf
Pyro Moravia s.r.o./Ltd
<br> Slovenská 1a/1085,702 00 Ostrava - Přívoz
<br> IČO: 25381172 DIČ: CZ25381172
<br> Bank.spoj.ČSOB a.s.Ostrava č.ú.373687853/0300
tel.:596 134 848 fax: 596 134 849 mobil: 602 748 212
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Ostravě 04.09.2023
<br>
Věc: Oznámení ohňostroje
<br>
<br> dle Zákona č.206/2015 Sb <.>,§ 32 odst.2) Vám oznamujeme,že dne 16.09.2023 cca
ve 21:15 hodin se u příležitosti městských slavností „DEN TRADIC“,koná slavnostní večerní
<br> klasický ohňostroj <.>
<br> Osoba (firma) zodpovědná za provedení ohňostroje je: Pyro Moravia s.r.o <.>,p.XXXXXX XXXXXX <,>
<br> Slovenská XXXX/Xa,Ostrava - Přívoz,č.POO 0362 vydán OBÚ Příbram 9.4.1996 <.>
<br> Ohňostroj bude odpálen z travnatého prostoru pod náměstím Gen.Vicherka /viz mapka/ <.>
<br> Ohňostroj bude trvat cca 4-5 minut.Příprava tohoto ohňostroje bude realizována téhož dne
<br> v odpoledních hodinách.Na zabezpečení prostoru proti požáru bude přítomna požární hlídka
<br> s minimaxy a cisterna SDH s osádkou (zajistí pořadatel).Zdravotní služba (sanita s osádkou) není
<br> nutná,neboť se v blízkosti nachází Městská nemocnice Ostrava,musí být přítomen pouze
<br> zdravotník dle zákona o akcích nad 200 osob (zajistí pořadatel).Dále bude vyrozuměna Policie
<br> ČR (není nutná přítomnost) a ohrožený prostor budou střežit hlídky hasičů a pořadatelů (zajistí
<br> pořadatel).Při tomto ohňostroji budou použity ohňostrojné výrobky,na které se nevztahuje
<br> povolení Obvodního báňského úřadu,jsou vázány pouze ohlašovací povinností na příslušném
<br> městském úřadu.Budou použity všechny druhy pyrotechnických výrobků kategorie 2 <.>,3.plus 4a
<br> v množstvích odpovídající ceně objednávky.Všechny tyto výrobky jsou certifikovány dle
<br> evropských norem a tímto jsou schváleny k používání,hlučnost všech těchto výrobků nepřesahuje
<br> 120 Db! Způsob zajištění ochrany života,zdraví osob a majetku včetně XXX a schémat
<br> zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrote...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz