« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Územní rozhodnutí č. 567, č.j. 23-13822/SU/STU - „Reko MS Brno-Vondrákova +2“ GasNet s.r.o. Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem - 7. září 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 7. 9. 2023   Sňato: 22. 9. 2023
1
<br>
Odbor stavební
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.567
<br>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Bystrc,Odbor stavební,jako obecný stavební úřad věcně příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění <,>
<br> (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním
<br> řízení,v platném znění,(„správní řád“),podle zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a
<br> energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,ve znění pozdějších předpisů a § 84 až
90 stavebního zákona posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby s názvem
<br> „Reko MS Brno-Vondrákova +2“ (dále jen „stavba“) <.>
Žádost podal
<br> GasNet s.r.o.se sídlem Klíšská 940/96,400 01 Ústí nad Labem,IČ 272 95 567 zastoupené v celém řízení
GasNet Služby,s.r.o.se sídlem Plynárenská 499/1,602 00 Brno,IČ 279 35 311 (dále jen „žadatel“) <.>
<br>
Na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
<br> podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> I.schvaluje a vydává
rozhodnutí o umístění stavby
<br> pro stavební záměr s názvem „Reko MS Brno – Vondrákova +2“ („dále jen stavba) <.>
<br>
Druh a účel umísťované stavby
<br> Doba trvání stavby: stavba trvalá
<br>
Umístění stavby,popis trasy
<br> Dle předložené projektové dokumentace řeší stavba rekonstrukci stávajících NTL plynovodů,včetně
<br> plynovodních přípojek v ulicích Vondrákova,Živného,Na Zeliskách s následným propojením se stávajícím
STL plynovodem a s nachystanými STL plynovody provedenými v rámci samostatně řešených staveb „Reko
<br> MS Brno-Wollmanova“ a „Reko MS -Brno U Sokolovny“ <.>
<br> Stávající NTL plynovod dn90 PE100 vedený před objekty Na Zeliskách č.o.2-15-17 bude ponechám a
<br> přetlakován na STL vč.plyn.přípojky vedené do objektu Na Zeliskách č.o.2,částečně i do objektů Živn...

Načteno

edesky.cz/d/7624059

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz