« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - referent/referentka agendy vozidel – technické průkazy v odboru dopravněsprávních činností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove_rizeni_VR_DSC_3mista_ref.agendy.vozidel_TP_VR161-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> *MHMPXPMM3SJW*
MHMPXPMM3SJW
<br> Č.j.: MHMP 1869486/2023
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7.září 2023 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení 3 pracovních míst
úředníků/úřednic
<br>
<br> referent / referentka agendy vozidel – technické průkazy
v odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kódy 0754,0762,2551)
<br>
Sjednaný druh práce: referent / referentka agendy vozidel – technické průkazy
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Odchylná pracovní doba na odbavovacích přepážkách
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 8,struktura platu: základní plat v 8.PT
(20.130 Kč až 29.520 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
14.760 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • vedení evidence registru silničních vozidel
• vystavování dokladů a provádění úředních změn v dokladech,včetně příslušné evidence
• vyměřování a vybírání správních poplatků
• výkon administrativních evidenčních agend včetně odborného zpracování spisů v systému
<br> elektronické spisové služby <.>
• příprava podkladů a zpracování statistických údajů
• dílčí činnosti při vyřizování jednoduchých správních aktů
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<br> český jazyk
c) plná svéprávnost
d) bezúhonnost2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Další předpoklad pro výkon práce
<br> • prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle § 21 zákona o úřednících p...

Načteno

edesky.cz/d/7613422

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz